تأسیس دادگاه بین المللی محیط زیست و مشکلات آن

نویسنده

چکیده

شکل گیری و گسترش بحران های جهانی زیست محیطی موجب شده تا توجه هر چه بیشتری به حفاظت از محیط زیست جهانی معطوف شود. یکی از مهم ترین اقداماتی که باید در این خصوص انجام شود، ایجاد مرجعی است که بتواند در سطح بین المللی به عنوان ابزاری قدرتمند در راه حفظ و حراست از محیط زیست فعالیت و به اختلافات ناشی از آن رسیدگی کند و ضمانت اجرای موثر برای رعایت قوانین زیست محیطی باشد. با توجه به محدودیت هایی چون فقدان تخصص لازم و روند طولانی رسیدگی، دادگاه ها و مراجع بین المللی، منطقه ای و فراملّی و حتی دادگاه های ملی موجود نمی توانند به طور مؤثر و کارآمد در زمینه محیط زیست عمل نمایند. از سوی دیگر از آنجا که حق برخورداری از محیط زیست سالم و پاک از بنیادی ترین حقوق بشری است و جایگاهی عظیم در زندگی انسان و تمدن آن دارد، قوانین بین المللی برای حفظ این عنصر حیاتی پاسخگو نیست. در نتیجه، جامعه جهانی نیازمند ایجاد مرجعی مستقل است تا با تفاسیر قضایی خود هم در تدوین و ایجاد حقوق مربوط به محیط زیست و هم در رسیدگی و حل و فصل اختلافات زیست محیطی فعالیت نماید. البته رفع مشکلات موجود در این مسیر نیاز به همکاری بین المللی دارد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

ESTABLISHMENT AN INTERNATIONAL ENVIRONMENTAL COURT AND DIFFICULTIES INVOLVED

چکیده [English]

Currently, a number of international courts and tribunals including International Court of Justice, International Criminal Court, International Tribunal for the Law of the Sea, international arbitral tribunals such as Permanent Court of Arbitration, and national and regional courts, are dealing with environmental disputes. However, in a fair and accurate judgment, giving the various limitations these fora are facing such as the lack of required professional knowledge and the length of proceedings, they are unable to enforce the norms effectively. Nor can they resolve international environmental disputes in a prompt and well-organized manner. On the other hand, the right to a safe and clean environment is of fundamental human rights, possessing a high degree of value in human life and civilization. The international community is in need of establishing an independent judicial body to play a major role in the process of codification of the norms and settlement of environmental disputes through interpretation of environmental laws.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Innovation
  • Intellectual property privileges
  • Intellectual Property Rights
  • Patent
  • Trade secret.