دیة زن رویارویی دو دیدگاه در فقه اهل سنّت

نویسندگان

دانشکده الهیات دانشگاه تهران

چکیده

براساس نظریة رایج در فقه اسلامی دیة زن اجمالاً نصف دیة مرد است. برای اثبات این نظریه به دلایلی چون قرآن، سنت، اجماع و قیاس استناد شده ‌است. در مقابل، گروهی اندک از فقهای متقدّم در این‌‌باره قائل به مساوات بوده‌اند. مستند آنان اطلاق آیات قرآن، ضعف اسناد احادیث وارد در مسأله، عدم انعقاد اجماع و عدم صحت قیاس است. نظریة اخیر که در میان صاحب‌نظران معاصر طرفدارانی پیدا کرده‌ و در مراجع تصمیم‌گیری در سطوح بالا نفوذ کرده است، از سویی با روح کلی و مقاصد عمومی اسلام هماهنگ است و از سویی دیگر با مطالبات عمومی و مقتضیات عصر سنخیت دارد. این مقاله با نقد نظریة جمهور به تقویت نظریة مساوات دیة زن و مرد می‌پردازد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

WOMAN’S DIYA (BLOOD MONEY) OPPOSITENESS OF OPINIONS IN JURISPRUDENCE OF SONNA AHL- E-

نویسندگان [English]

  • Jalil Omidi
  • Soheila Rostami
چکیده [English]

According to the famous theory in Islamic jurisprudence regarding diya, the diya of a woman, generally, is considered as half in comparison with a man’s. To prove it there are some reasons attributed to quran, Sonnat, Idjma and qeas. In spite of the famous view, there are a few of early jurists who argued for being equal of dyia for both woman and man. Their rationale is the generality of the quran’s verses concerned, the weakness of the original of related sonnat, inconclusiveness of the alleged idjma, and the in correction of qeas. The latter, which has been supported by contemporary theorists and also has affected high level policy- makers, is in consistent to the common spirit governing and aims of Islam, on the one hand, and closely matches the existing public demands and current requirements, on the other hand.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Diya
  • Equality of woman’s and man’s diya.
  • Half of the woman’s diya
  • woman
  • Woman’s diya