دیة زن رویارویی دو دیدگاه در فقه اهل سنّت

نویسندگان

دانشکده الهیات دانشگاه تهران

چکیده

براساس نظریة رایج در فقه اسلامی دیة زن اجمالاً نصف دیة مرد است. برای اثبات این نظریه به دلایلی چون قرآن، سنت، اجماع و قیاس استناد شده ‌است. در مقابل، گروهی اندک از فقهای متقدّم در این‌‌باره قائل به مساوات بوده‌اند. مستند آنان اطلاق آیات قرآن، ضعف اسناد احادیث وارد در مسأله، عدم انعقاد اجماع و عدم صحت قیاس است. نظریة اخیر که در میان صاحب‌نظران معاصر طرفدارانی پیدا کرده‌ و در مراجع تصمیم‌گیری در سطوح بالا نفوذ کرده است، از سویی با روح کلی و مقاصد عمومی اسلام هماهنگ است و از سویی دیگر با مطالبات عمومی و مقتضیات عصر سنخیت دارد. این مقاله با نقد نظریة جمهور به تقویت نظریة مساوات دیة زن و مرد می‌پردازد.

کلیدواژه‌ها