قانون انتخابات مجلس شورای اسلامی در بوته نقد

نویسنده

دانشکده حقوق دانشگاه شهید بهشتی

چکیده

انتخابات، بنیان واقعی اقتدار حکومتی است. با این رویکرد، انتخابات را می توان از یکسو، منشا صدور اوامر و نواهی حکومتی دانست، و از دیگر سوی، آن را چونان ابزاری برای توجیه فرمانبرداری قلمداد کرد. حقوق و نظام انتخاباتی شایسته باید بتواند میان شخصیت حقوقی فرد و حق رای بهترین رابطه را برقرار کند. برای نیل به این مقصود، باید تا حد امکان قلمرو حق ها و آزادی های شهروندان را افزایش داد تا شرایط لازم برای گزینشگری آنان فراهم شود. در نظام حقوقی ایران، به رغم تجارب صد ساله در برگزاری انتخابات گوناگون، هنوز هم مشکلات عدیده قابل ردیابی است. بی تردید، پایداری این مشکلات، اعمال حق رای شهروندان ایرانی را با دشواری هایی روبرو می کند. نگارنده در مقاله پیشِ رو کوشیده است با تمرکز بر قانون کنونی انتخابات مجلس شورای اسلامی، پاره ای از این مشکلات را در معرض نقد و ارزیابی قرار دهد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

CRITICALLY EXAMINE THE LAW ON ELECTION OF MEMBERS OF IRANIAN PARLIAMENT

نویسنده [English]

  • Ali-Akbar Gorji
چکیده [English]

The election is the best way to give legitimacy to political power. In a democratic political system any authority must not remain outside the electoral ring.
The law and the electoral system must establish a good relationship between the legal personality of the individual and their right to vote. To achieve this end, it would expand the rights and freedoms of citizens to better prepare the conditions of their choice.
Despite his experiences of several decades, the Iranian legal system still suffers from inefficiency in the electoral political system. Without doubt, this inefficiency produces obstacles to citizens to exercise their right to vote.
By focusing on the “law for the election of members of the Iranian parliament”, the author has tried to highlight the most serious shortcomings of the Iranian electoral system.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Electoral egalitarianism
  • Electoral freedom.
  • electoral law
  • Free and fair election
  • The electoral system