نویسنده = داراب پور، مهراب
تعداد مقالات: 2
1. وضعیت حقوقی انتقال‌گیرنده در اموال مشمول شرط حفظ مالکیت

دوره 45، شماره 2، تابستان 1394، صفحه 187-206

10.22059/jlq.2015.54444

مهراب داراب پور؛ محمد داراب پور