نویسنده = بافهم، محمد
تعداد مقالات: 4
2. حیله و تقلب نسبت به قانون از طریق عقد صلح

دوره 49، شماره 3، پاییز 1398، صفحه 445-462

10.22059/jlq.2019.264908.1007086

سیدمهدی دادمرزی؛ محمد بافهم