رهن مستعار

نویسندگان

چکیده

به طوری که در عنوان مقاله ملاحظه می‌شود برای صورت‌پذیری مسأله مطروحه، یعنی "رهن مستعار" انعقاد دو عقد لازم است، زیرا عقد رهن، که عقدی تبعی است و از طرف راهن لازم و نسبت به مرتهن، جایز می‌باشد با استفاده از نتیجه عقد عاریه‌ای که قبلاً منعقد شده و عقدی جایز است منعقد می‌شود. به این ترتیب که مستعیر، مالی را که در عقد عاریه از معیر برای انتفاع از آن عاریه گرفته است با اذن قبلی معیر ضمن عقد رهن در قبال بدهی خود به عنوان راهن به رهن مرتهن، یعنی طلبکار می‌دهد و رهن مستعار صورت می‌پذیرد. صحت و عنوان رابطه حقوقی فیما بین معیر در عقد عاریه با مستعیر در مقام راهن در عقد رهن و نیز ارتباط و عدم ارتباط معیر با مرتهن از موارد مورد بحث در این تأسیس حقوقی است که حسب استدلال ارائه شده صحت عقد رهن مستعار پس از رد نظرات مخالف، امری مسلم و منطبق با اصول اعلام شده است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

-

چکیده [English]

As it is clear from the title of this article, two kinds of contract should be concluded for the execution of Lend Mortgage, because the contract of mortgage that is an accessory contract and is binding for the mortgagor ad voidable for the mortgagee is concluded through making use of the result of a lending contract which is a voidable contract, such that the borrower submits the roperty that he has lent from the lender for profiting through a mortgage contract to the mortgagee (creditor) against his liability and the Lend Mortgage is hereby accomplished.The authenticity and title of the juridical relation between the burrower and lender through a lending contract in the capacity of mortgager in the contract of mortgage as well as the existence and non-existence of relation between the lender and mortgagee are of discuss points in this legal foundation that based upon the offered logic, the authenticity of the Lend Mortgage after the rejection of the opponent notions is confirmed and it is in compliance with the noticed principles.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Contract – Voidable Contract – Binding contract – Lend Mortgage – Lending – Accessory
  • Pledge