داوران

 داوران محترم لطفا به موارد ذیل توجه فرمایید

 

ju جهت داوری مقاله، شناسه کاربری و کلمه عبور مورد نیاز می باشد. شناسه کاربری ایمیل کاربر می باشد. چنانچه کلمه عبور را فراموش کرده اید، روی گزینه "ارسال مقاله" و یا "ورود به سامانه" کلیک کنید. سپس گزینه "رمز عبور را فراموش کرده ام!" ا انتخاب کنید.

  ju برای تغییر کلمه عبور، پس از ورود به سامانه درصفحه شخصی روی گزینه "تغییر کلمه ورود" کلیک کنید.

ju در صورتی که به دلیل تعداد زیاد مقالات ارسالی جهت داوری، عدم فرصت کافی، عدم ارتباط با گرایش و تخصص و یا هر دلیل دیگری، امکان داوری برای جنابعالی میسر نمی باشد، خواهشمند است جهت همکاری با نشریه و تسریع در امور داوری مقالات، بلافاصله پس از دریافت ایمیل به سامانه مراجعه نمایید و گزینه {رد داوری} را انتخاب کنید تا سردبیر  از داور جایگزین استفاده نمایند. 

ju چنانچه ایمیل تعریف شده در سایت، ایمیلی نیست که روزمره از آن استفاده می کنید، خواهشمند است با دبیر اجرایی نشریه مکاتبه نمایید تا کاربری قبلی غیرفعال شده و کاربری با ایمیل جدید در سامانه تعریف شود.

ju چنانچه تمایلی به داوری مقاله ندارید، حتما با دبیر اجرایی نشریه مکاتبه نمایید تا در اسرع وقت نقش داور در صفحه شخصی غیرفعال گردد. همچنین خواهشمند است در صورتی که تمایل به داوری دارید، حتما گزینه "مایل به داوری مقالات می باشم" را انتخاب کنید و با دبیراجرایی نشریه مکاتبه نمایید تا در لیست داوران درج گردد. 

ju چنانچه نظر تایپ شده داور طولانی باشد، داوری ارسال نمی شود و به صورت ذخیره شده باقی می ماند. در این صورت داور محترم می تواند نظر خود را در یک فایل جداگانه بدون نام و مشخصات تایپ کرده و به همراه فایل داوری شده بارگذاری نمایند.

از داوران محترم خواهشمند است جهت دریافت نامه گواهی داوری به صفحه داور در کارتابل خود مراجعه نمایند. اساتید گرامی می توانند نامه را به دو صورت "تعداد داوری های انجام شده" و "عناوین مقالات" دریافت نمایند. 

 خواهشمند است در صورت داشتن شماره حساب بانک تجارت، شماره حساب، نام شعبه و کد شعبه را در صفحه مربوط به داور درج نمایید.

 

 

  

نام داور سمت / سازمان
system admin UT . دانشگاه تهران
سید نصرالله ابراهیمی استاد/ دانشگاه تهران
حمید ابهری دانشگاه مازندران
محمد ابوعطا عضو هیات علمی
محمد رضا احمدی استادیار دانشگاه علامه طباطبائی
علیرضا آذربایجانی عضو هیات علمی دانشگاه تهران پردیس قم
فرهاد ایرانپور استاد / دانشگاه تهران
محسن ایزانلو استاد / دانشگاه تهران
علی اسلامی دکتری حقوق
علی اسلامی پناه استاد / دانشگاه تهران
محسن اسماعیلی استاد/ دانشگاه تهران
مجتبی اشراقی آرانی گروه حقوق خصوصی و اسلامی دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران
مجتبی اصغریان عضو هیات علمی دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه خوارزمی
مصطفی السان دانشکده حقوق دانشگاه شهید بهشتی
مهدی الشریف استادیار دانشگاه اصفهان
نجادعلی الماسی استاد دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران
غلام حسین الهام استادیار دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران
جلیل امیدی استاد دانشگاه تهران
الهام امین زاده دانشگاه تهران، عضو هیات علمی، دکترای حقوق
باقر انصاری دانشیار دانشگاه شهید بهشتی
علی انصاری دانشیار دانشگاه خوارزمی
محمد علی انصاری پور استاد / دانشگاه تهران
ایرج بابایی دانشیار گروه حقوق خصوصی و اقتصادی / دانشکده حقوق و علوم سیاسی / دانشگاه علامه طباطبائی
حسن بادینی استادیار دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران
علی رضا باریکلو هیأت علمی
محمود باقری استاد / دانشگاه تهران
محسن برهانی دانشگاه تهران
ماشاءاله بناء نیاسری استادیار دانشگاه شهید بهشتی
حمید بهره مند استاد / دانشگاه تهران
محمد باقر پارساپور عضو هیأت علمی دانشگاه تربیت مدرس
محمد رضا پاسبان دانشیار دانشگاه علامه طباطبائی
حمیدرضا پرتو دکتری دانشگاه تهران
خیرالله پروین استاد / دانشگاه تهران
فرهاد پروین عضو هیأت علمی دانشگاه علامه طباطبایی
رحیم پیلوار استادیار پردیس فارابی دانشگاه تهران
مجید پوراستاد وکیل و استاد دانشگاه
زهرا تخشید دکتری
بهرام تقی پور استادیار دانشگاه خوارزمی- وکیل پایه یک دادگستری کانون تهران
تورج تقی زاده دانش آموخته دکتری دانشگاه تهران
علی تقی زاده استادیار دانشگاه علامه طباطبائی
محمدجواد جاوید دانشکده حقوق دانشگاه تهران
روزبه جباری زاده دانشجوی دکتری هاروارد
امین جعفری استادیار دانشگاه علامه طباطبایی
حسن جعفری تبار استاد / دانشگاه تهران
قاسم جعفرزاده دانشیار دانشکده حقوق دانشگاه شهید بهشتی
لعیا جنیدی استاد / دانشگاه تهران
ناهید جوانمرادی استادیار دانشکده حقوقو و علوم سیاسی دانشگاه علامه طباطبائی
محمدهادی جواهرکلام استادیار گروه حقوق خصوصی دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه علامه طباطبائی
بیژن حاجی عزیزی دانشگاه بوعلی سینا، دانشکده ادبیات و علوم انسانی، گروه حقوق، دکترای حقوق خصوصی
سعید حبیبا دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران
سید محمد حسینی استاد و دکتری حقوق جزا و جرم شناسی
علی خالقی استاد / دانشگاه تهران
عبدالله خدابخشی دکتری دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران
سید علی خزائی استادیار دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه خوارزمی
حسین داودی استادیار دانشگاه خوارزمی
حمید درخشان نیا دانشجوی دکتری علامه طباطبائی
احمد دیلمی دانشیار گروه حقوق خصوصی و اسلامی دانشکده حقوق دانشگاه قم، قم، ایران
عبداله رجبی استادیار دانشگاه تهران (پردیس فارابی)
حبیب اله رحیمی مدیر گروه حقوق خصوصی و عضو هیات علمی دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه علامه طباطبایی
ولی رستمی عضو هیات علمی دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران
امیرحسین رضایی نژاد دادرس حقوقی دادگاه عمومی حقوقی تهران
همایون رضایی نژاد رییس دادگاه عمومی تهران
نوید رهبر دانشگاه شهید بهشتی
جهانبخش رهنمای کردآسیابی دکتری و رئیس شعبه دادگاه تجدید نظر استان مازندران
علیرضا یزدانیان عضو هیات علمی دانشگاه اصفهان
سید قاسم زمانی دانشگاه علامه طباطبائی، استادیار.
مصطفی زین الدین بازنشسته
محمد ساردوئی نسب دانشگاه تهران
محمد سلطانی استادیار دانشکده حقوق دانشگاه شهید بهشتی
زهرا شاکری عضو هیئت علمی دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران
فریده شایگان استادیار پردیس کیش
احد شاهی دکتری حقوق خصوصی دانشگاه خوارزمی
سیدحسن شبیری زنجانی مدیر گروه حقوق مالکیت فکری دانشگاه قم
جواد شیخ سیاه دکتری حقوق خصوصی
محمد جواد شریعت باقری استادیار علوم قضایی و اداری
عبدالحسین شیروی دانشگاه تهران. پردیس قم
ابراهیم شعاریان دانشگاه تبریز
هادی شعبانی کندسری دانشگاه تهران
محمد شفیعی فر استاد / دانشگاه تهران
روشنعلی شکاری استاد / دانشگاه تهران
رضا شکوهی زاده استاد دانشگاه تهران
مهدی شهابی عضو هیأت علمی گروه حقوق دانشگاه اصفهان
مرتضی شهبازی نیا دانشگاه تربیت مدرس
طیبه صاحب استادیار دانشگاه تربیت مدرس
حسین صادقی استادیار دانشکده کارآفرینی دانشگاه تهران
سحر صادقی دانشگاه تهران
محسن صادقی استاد / دانشگاه تهران
محمد حسن صادقی مقدم
امیر صادقی نشاط استاد / دانشگاه تهران
علی اصغر صحرائیان دکتری حقوق از فرانسه
مجید صرفی دکتری
محسن صفری استاد / دانشگاه تهران
نسرین طباطبائی حصاری دانشگاه تهران
سید محمد طباطبائی نژاد دانشیار/ دانشگاه تهران
عباس طوسی استاد دانشگاه علامه طباطبائی
ابراهیم عابدی فیروزجائی وکیل پایه یگ دادگستری تهران
مرتضی عادل استاد / دانشگاه تهران
مهدی عاشوری استادیار دانشگاه شهرکرد
علیرضا عالی پناه استادیار دانشکده حقوق دانشگاه شهید بهشتی
بیژن عباسی دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران
اصغر عربیان هیأت علمی- علوم وتحقیقات تهران
پوریا عسکری استادیار دانشگاه علامه طباطبائی
امیرعباس علاءالدینی دکتری
یدالله علیزاده استاد / دانشگاه تهران
حمید رضا علومی یزدی معاون پژوهشی دانشگاه علامه طباطبائی
بهنام غفاری فارسانی دکتری دانشگاه تهران
مجید غمامی استاد / دانشگاه تهران
عزیزاله فهیمی عضو هیئت علمی دانشکده حقوق دانشگاه قم
محسن قاسمی استادیار دانشگاه آزاد واحد تهران مرکز
مرتضی قاسم زاده استاد / دانشگاه علوم قضایی
سید محمد مهدی قبولی درافشان دانشگاه فردوسی مشهد، دکترای حقوق خصوصی
جلیل قنواتی دانشیار پردیس فارابی دانشگاه تهران
جواد کاشانی دانشیار دانشگاه علامه طباطبائی
محمود کاظمی دانشگاه تهران-دکترای حقوق
کورش کاویانی دانشیار دانشکده حقوق دانشگاه علامه طباطبائی
عباسعلی کدخدایی استاد / دانشگاه تهران
سحر کریمی دانشگاه مفید
عباس کریمی رئیس دانشکده حقوق دانشگاه تهران
محمد یکرنگی استاد / دانشگاه تهران
شهرام کیوانفر دکتری حقوق خصوصی دانشگاه شهید بهشتی
همایون مافی دانشگاه مازندران، دکترای حقوق
حجت مبین استادیار گروه حقوق خصوصی و اسلامی دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه شیراز
خسرو مبینی مجد دکتری حقوق خصوصی
حسن محسنی دانشیار حقوق خصوصی و اسلامی دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران
فرید محسنی عضو هیئت علمی ورئیس دانشکده پیشگیری از جرم واصلاح وتربیت
پژمان محمدی استاد دانشگاه شهید چمران اهواز
سام محمدی دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه مازندران- دکترا حقوق خصوصی
علیرضا محمدزاده وادقانی استاد دانشگاه
سید حسن میرحسینی دکتری حقوق جزا و جرم شناسی
نادر مردانی دانشیار دانشگاه شیراز
اکبر میرزانژاد جویباری موسسه عالی آموزش و پژوهش مدیریت و برنامه ریزی
عباس میرشکاری استادیار / دانشگاه علم و فرهنگ
طاها مرقاتی استاد / دانشگاه تهران
علیرضا مسعودی استادیار دانشگاه آزاد اسلامی
خدیجه مظفری دانشگاه الزهرا (س)
رضا مقصودی پاشاکی عضو هیات علمی دانشگاه گیلان
مهدی منتظر استاد/ دانشگاه آزاد دماوند
محمود مهدوی استاد / دانشگاه تهران
مهدی مهراد کارشناس
ابراهیم موسی زاده عضو هیات علمی دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران
فضل الله موسوی رئیس دانشکده حقوق و علوم سیاسی
محمد مولودی استادیار دانشگاه بوعلی سینا همدان
احمد مومنی راد هیئت علمی دانشگاه تهران
فریدون نهرینی استادیار حقوق خصوصی دانشگاه شهید بهشتی، عضو هیات علمی پردیس بین المللی کیش دانشگاه تهران
جعفر نوری یوشانلوئی استاد / دانشگاه تهران
خیرالله هرمزی دانشیاردانشگاه علامه طباطبائی
امیرساعد وکیل استادیار گروه حقوق عمومی دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران
رضا ولویون استادیار دانشگاه علامه طباطبائی