داوران

 داوران محترم لطفا به موارد ذیل توجه فرمایید

 

ju جهت داوری مقاله، شناسه کاربری و کلمه عبور مورد نیاز می باشد. شناسه کاربری ایمیل کاربر می باشد. چنانچه کلمه عبور را فراموش کرده اید، روی گزینه "ارسال مقاله" و یا "ورود به سامانه" کلیک کنید. سپس گزینه "رمز عبور را فراموش کرده ام!" ا انتخاب کنید.

  ju برای تغییر کلمه عبور، پس از ورود به سامانه درصفحه شخصی روی گزینه "تغییر کلمه ورود" کلیک کنید.

ju در صورتی که به دلیل تعداد زیاد مقالات ارسالی جهت داوری، عدم فرصت کافی، عدم ارتباط با گرایش و تخصص و یا هر دلیل دیگری، امکان داوری برای جنابعالی میسر نمی باشد، خواهشمند است جهت همکاری با نشریه و تسریع در امور داوری مقالات، بلافاصله پس از دریافت ایمیل به سامانه مراجعه نمایید و گزینه {رد داوری} را انتخاب کنید تا سردبیر  از داور جایگزین استفاده نمایند. 

ju چنانچه ایمیل تعریف شده در سایت، ایمیلی نیست که روزمره از آن استفاده می کنید، خواهشمند است با دبیر اجرایی نشریه مکاتبه نمایید تا کاربری قبلی غیرفعال شده و کاربری با ایمیل جدید در سامانه تعریف شود.

ju چنانچه تمایلی به داوری مقاله ندارید، حتما با دبیر اجرایی نشریه مکاتبه نمایید تا در اسرع وقت نقش داور در صفحه شخصی غیرفعال گردد. همچنین خواهشمند است در صورتی که تمایل به داوری دارید، حتما گزینه "مایل به داوری مقالات می باشم" را انتخاب کنید و با دبیراجرایی نشریه مکاتبه نمایید تا در لیست داوران درج گردد. 

ju چنانچه نظر تایپ شده داور طولانی باشد، داوری ارسال نمی شود و به صورت ذخیره شده باقی می ماند. در این صورت داور محترم می تواند نظر خود را در یک فایل جداگانه بدون نام و مشخصات تایپ کرده و به همراه فایل داوری شده بارگذاری نمایند.

از داوران محترم خواهشمند است جهت دریافت نامه گواهی داوری به صفحه داور در کارتابل خود مراجعه نمایند. اساتید گرامی می توانند نامه را به دو صورت "تعداد داوری های انجام شده" و "عناوین مقالات" دریافت نمایند. 

 خواهشمند است در صورت داشتن شماره حساب بانک تجارت، شماره حساب، نام شعبه و کد شعبه را در صفحه مربوط به داور درج نمایید.

 

 

  

نام داور وابستگی سازمانی
system admin UT . دانشگاه تهران
علیرضا آذربایجانی عضو هیات علمی دانشگاه تهران پردیس قم
محمد آرین گروه حقوق تجارت بین الملل، دانشکده حقوق، دانشگاه شهید بهشتی
سید نصرالله ابراهیمی استاد/ دانشگاه تهران
حمید ابهری دانشگاه مازندران
محمد ابوعطا عضو هیات علمی
محمد رضا احمدی استادیار دانشگاه علامه طباطبائی
علی اسلامی دکتری حقوق
علی اسلامی پناه استاد / دانشگاه تهران
محسن اسماعیلی استاد/ دانشگاه تهران
مجتبی اشراقی آرانی گروه حقوق خصوصی و اسلامی دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران
مجتبی اصغریان عضو هیات علمی دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه خوارزمی
مصطفی السان دانشکده حقوق دانشگاه شهید بهشتی
محمد مهدی الشریف دانشیار گروه حقوق دانشکده علوم اداری و اقتصاد دانشگاه اصفهان
نجادعلی الماسی استاد دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران
غلام حسین الهام استادیار دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران
جلیل امیدی استاد دانشگاه تهران
احمد امیری دانش آموخته دکتری حقوق خصوصی
الهام امین زاده دانشگاه تهران، عضو هیات علمی، دکترای حقوق
عیسی امینی استادیار، دانشکده حقوق ، دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی، تهران، ایران
باقر انصاری دانشیار دانشگاه شهید بهشتی
علی انصاری دانشیار دانشگاه خوارزمی
محمد علی انصاری پور استاد / دانشگاه تهران
فرهاد ایرانپور استاد / دانشگاه تهران
محسن ایزانلو استاد / دانشگاه تهران
ایرج بابایی دانشیار گروه حقوق خصوصی و اقتصادی / دانشکده حقوق و علوم سیاسی / دانشگاه علامه طباطبائی
حسن بادینی استادیار دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران
علی رضا باریکلو هیأت علمی
محمود باقری استاد / دانشگاه تهران
مجتبی بانشی قاضی دادگستری
عباس برزویی استادیار گروه حقوق دانشکده الهیات و معارف اسلامی دانشگاه حکیم سبزواری ، سبزوار ، ایران
محسن برهانی دانشگاه تهران
ماشاءاله بناء نیاسری استادیار دانشگاه شهید بهشتی
مجید بنایی اسکویی دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه علامه
حمید بهره مند استاد / دانشگاه تهران
محمد باقر پارساپور عضو هیأت علمی دانشگاه تربیت مدرس
محمد رضا پاسبان دانشیار دانشگاه علامه طباطبائی
حمیدرضا پرتو دکتری دانشگاه تهران
خیرالله پروین استاد / دانشگاه تهران
فرهاد پروین عضو هیأت علمی دانشگاه علامه طباطبایی
مجید پوراستاد وکیل و استاد دانشگاه
علیرضا پوراسماعیلی دانشگاه حکیم سبزواری
رحیم پیلوار دانشیار دانشکدگان فارابی دانشگاه تهران
زهرا تخشید دکتری
بهرام تقی پور استادیار دانشگاه خوارزمی- وکیل پایه یک دادگستری کانون تهران
تورج تقی زاده دانش آموخته دکتری دانشگاه تهران
علی تقی زاده استادیار دانشگاه علامه طباطبائی
محمدجواد جاوید دانشکده حقوق دانشگاه تهران
روزبه جباری زاده دانشجوی دکتری هاروارد
قاسم جعفرزاده دانشیار دانشکده حقوق دانشگاه شهید بهشتی
امین جعفری استادیار دانشگاه علامه طباطبایی
حسن جعفری تبار استاد / دانشگاه تهران
لعیا جنیدی استاد / دانشگاه تهران
ناهید جوانمرادی استادیار دانشکده حقوقو و علوم سیاسی دانشگاه علامه طباطبائی
محمدهادی جواهرکلام استادیار گروه حقوق خصوصی دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه علامه طباطبائی
هانی حاجیان قاضی دادگستری/مدرس دانشگاه
بیژن حاجی عزیزی دانشگاه بوعلی سینا، دانشکده ادبیات و علوم انسانی، گروه حقوق، دکترای حقوق خصوصی
سعید حبیبا استاد، دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران، تهران، ایران
مهدی حسن زاده گروه حقوق خصوصی، دانشکده حقوق، دانشگاه قم، قم، ایران
مهدی حسینعلی زاده قاضی دادگستری-مدرس دانشگاه
سید محمد حسینی استاد و دکتری حقوق جزا و جرم شناسی
فاطمه سادات حسینی استادیار دانشکده رفاه
سیدحسن حسینی مقدم استادیار دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه مازندران
علی خالقی استاد / دانشگاه تهران
عبدالله خدابخشی دکتری دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران
سید علی خزائی استادیار دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه خوارزمی
عباسعلی دارویی استادیار دانشگاه علوم قضایی
حسین داودی استادیار دانشگاه خوارزمی
حمید درخشان نیا دانشجوی دکتری علامه طباطبائی
احمد دیلمی دانشیار گروه حقوق خصوصی و اسلامی دانشکده حقوق دانشگاه قم، قم، ایران
عبداله رجبی استادیار دانشگاه تهران (پردیس فارابی)
حبیب اله رحیمی مدیر گروه حقوق خصوصی و عضو هیات علمی دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه علامه طباطبایی
ولی رستمی عضو هیات علمی دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران
امیرحسین رضایی نژاد دادرس حقوقی دادگاه عمومی حقوقی تهران
همایون رضایی نژاد قاضی دادگاه تجدیدنظر استان تهران
سید محمد حسن رضوی دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران، گروه حقوق عمومی
نوید رهبر دانشگاه شهید بهشتی
جهانبخش رهنمای کردآسیابی دکتری و رئیس شعبه دادگاه تجدید نظر استان مازندران
علی زارعی دانشگاه تهران
سید قاسم زمانی دانشگاه علامه طباطبائی، استادیار.
مصطفی زین الدین بازنشسته
محمد ساردوئی نسب دانشگاه تهران
محمد سلطانی استادیار دانشکده حقوق دانشگاه شهید بهشتی
زهرا شاکری عضو هیئت علمی دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران
احد شاهی دکتری حقوق خصوصی دانشگاه خوارزمی
ابوالفضل شاهین دانشگاه تهران
فریده شایگان استادیار پردیس کیش
سیدحسن شبیری زنجانی مدیر گروه حقوق مالکیت فکری دانشگاه قم
محمد جواد شریعت باقری استادیار علوم قضایی و اداری
صادق شریعتی نسب دکترای حقوق خصوصی، عضو هیأت علمی پژوهشگاه رویان، پژوهشکده زیست شناسی و علوم پزشکی تولید مثل جهاد دانشگاهی، مرکز تحقیقات پزشکی
ابراهیم شعاریان دانشگاه تبریز
هادی شعبانی کندسری دانشگاه تهران
قاسم شفیعی علویجه گروه حقوق، دانشکده علوم انسانی، دانشگاه کاشان، شهر کاشان، کشور ایران
محمد شفیعی فر استاد / دانشگاه تهران
روشنعلی شکاری استاد / دانشگاه تهران
رضا شکوهی زاده استاد دانشگاه تهران
مهدی شهابی عضو هیأت علمی گروه حقوق دانشگاه اصفهان
مرتضی شهبازی نیا دانشگاه تربیت مدرس
جواد شیخ سیاه دکتری حقوق خصوصی
ستار شیرآلی دانش آموخته دکتری
عبدالحسین شیروی دانشگاه تهران. پردیس قم
طیبه صاحب استادیار دانشگاه تربیت مدرس
حسین صادقی استادیار دانشکده کارآفرینی دانشگاه تهران
سحر صادقی دانشگاه تهران
محسن صادقی استاد / دانشگاه تهران
محمد حسن صادقی مقدم
امیر صادقی نشاط استاد / دانشگاه تهران
علی اصغر صحرائیان دکتری حقوق از فرانسه
مجید صرفی دکتری
محسن صفری استاد / دانشگاه تهران
نسرین طباطبائی حصاری دانشگاه تهران
سید محمد طباطبائی نژاد دانشیار/ دانشگاه تهران
عباس طوسی مدیر گروه حقوق خصوصی و اقتصادی دانشگاه علامه طباطبایی تهران
ابراهیم عابدی فیروزجائی وکیل پایه یگ دادگستری تهران
مرتضی عادل استاد / دانشگاه تهران
مهدی عاشوری استادیار دانشگاه شهرکرد
علیرضا عالی پناه استادیار دانشکده حقوق دانشگاه شهید بهشتی
بیژن عباسی دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران
اصغر عربیان هیأت علمی- علوم وتحقیقات تهران
پوریا عسکری استادیار دانشگاه علامه طباطبائی
امیرعباس علاءالدینی دکتری
حمید رضا علومی یزدی معاون پژوهشی دانشگاه علامه طباطبائی
عبدالرضا علیزاده مدیر گروه حقوق خصوصی دانشکده حقوق دانشکدگان فارابی
یدالله علیزاده استاد / دانشگاه تهران
بهنام غفاری فارسانی دکتری دانشگاه تهران
مجید غمامی استاد / دانشگاه تهران
زهرا فریور وکیل و استاد دانشگاه
عزیزاله فهیمی عضو هیئت علمی دانشکده حقوق دانشگاه قم
غلام نبی فیضی چکاب دانشیار، دانشکده حقوق، دانشگاه علامه طباطبایی.
مرتضی قاسم زاده استاد / دانشگاه علوم قضایی
محسن قاسمی استادیار گروه حقوق خصوصی دانشکده حقوق دانشگاه آزاد اسلامی، واحد تهران مرکزی
سید محمد مهدی قبولی درافشان دانشگاه فردوسی مشهد، دکترای حقوق خصوصی
علی قسمتی استادیار دانشگاه سمنان
جلیل قنواتی دانشیار پردیس فارابی دانشگاه تهران
جواد کاشانی دانشیار دانشگاه علامه طباطبائی
محمود کاظمی 'گروه حقوق خصوصی واسلامی دانشکده حقوق دانشگاه تهران
محمود کاظمی دانشگاه تهران-دکترای حقوق
عباس کاظمی نجف آبادی استادیار دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه علامه طباطبائی
محمدحسین کاظمینی استادیار دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران
کورش کاویانی دانشیار دانشکده حقوق دانشگاه علامه طباطبائی
عباسعلی کدخدایی استاد / دانشگاه تهران
حمزه کرمی دانشگاه خوارزمی تهران
سحر کریمی دانشگاه مفید
عباس کریمی رئیس دانشکده حقوق دانشگاه تهران
شهرام کیوانفر دکتری حقوق خصوصی دانشگاه شهید بهشتی
همایون مافی دانشگاه مازندران، دکترای حقوق
حجت مبین استادیار گروه حقوق خصوصی و اسلامی دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه شیراز
خسرو مبینی مجد دکتری حقوق خصوصی
حسن محسنی دانشیار حقوق خصوصی و اسلامی دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران
فرید محسنی عضو هیئت علمی ورئیس دانشکده پیشگیری از جرم واصلاح وتربیت
علیرضا محمدزاده وادقانی استاد دانشگاه
پژمان محمدی استاد گروه حقوق مالکیت فکری، دانشکده حقوق دانشگاه تربیت مدرس، تهران، ایران
سام محمدی دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه مازندران- دکترا حقوق خصوصی
نادر مردانی دانشیار دانشگاه شیراز
طاها مرقاتی استاد / دانشگاه تهران
علیرضا مسعودی استادیار دانشگاه آزاد اسلامی
خدیجه مظفری دانشگاه الزهرا (س)
رضا مقصودی پاشاکی عضو هیات علمی دانشگاه گیلان
مهدی منتظر استاد/ دانشگاه آزاد دماوند
محمود مهدوی استاد / دانشگاه تهران
مهدی مهراد کارشناس
فضل الله موسوی رئیس دانشکده حقوق و علوم سیاسی
ابراهیم موسی زاده استاد گروه حقوق عمومی دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران
محمد مولودی استادیار دانشگاه بوعلی سینا همدان
احمد مومنی راد هیئت علمی دانشگاه تهران
سید حسن میرحسینی دکتری حقوق جزا و جرم شناسی
اکبر میرزانژاد جویباری موسسه عالی آموزش و پژوهش مدیریت و برنامه ریزی
عباس میرشکاری استادیار / دانشگاه علم و فرهنگ
محمد هادی میرشمسی استادیار دانشگاه علامه طباطبائی
سید جواد میرقاسمی دانشگاه آزاد تهران مرکز
فریدون نهرینی استادیار حقوق خصوصی دانشگاه شهید بهشتی، عضو هیات علمی پردیس بین المللی کیش دانشگاه تهران
جعفر نوری یوشانلوئی استاد / دانشگاه تهران
خیرالله هرمزی دانشیاردانشگاه علامه طباطبائی
امیرساعد وکیل استادیار گروه حقوق عمومی دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران
رضا ولویون استادیار دانشگاه علامه طباطبائی
علیرضا یزدانیان عضو هیات علمی دانشگاه اصفهان
محمد یکرنگی استاد / دانشگاه تهران
احمد یوسف زاده عضو هیئت علمی گروه حقوق دانشگاه شهید مدنی آذربایجان