اخبار و اعلانات

مشابهت یابی مقالات ارسالی

تمامی مقالات ارسالی به فصلنامه مطالعات حقوق خصوصی قبل از ورود به فرآیند داوری، توسط نرم‌افزار همانندجوی ایرانداک کنترل می شود و در صورت مشاهده تخلف، گزارش آن به نویسندگان ارسال می شود.     لینک همانند جو https://tik.irandoc.ac.ir/              

مطالعه بیشتر

تابستان 1400

شماره تابستان 1400 در مرحله آماده سازی قبل از انتشار قرار دارد.

مطالعه بیشتر

ضریب تأثیر مجله

وضعیت نشریه       سالضریب تأثیر% خوداستنادیچارکموضوع سطح کلانمیانگین ضریب تأثیر در موضوع سطح کلانموضوع سطح میانیمیانگین ضریب تأثیر در موضوع سطح میانی 1397 0.182 14.29 Q3 علوم اجتماعی 0.290 علوم اجتماعی 0.239 1396 0.194 7.14 Q2 علوم اجتماعی 0.255 علوم اجتماعی 0.213 1395 0.135 N/A Q2 علوم انسانی 0.142 فقه و حقوق 0.116 1394 0.059 N/A Q2 علوم انسانی 0.117 فقه و حقوق 0.069 1393 0.189 N/A Q1 علوم انسانی 0.148 فقه و حقوق 0.095 1392 0.109 N/A Q1 علوم انسانی 0.143 فقه و حقوق 0.073 1391 0.162 N/A Q1 علوم انسانی 0.129 فقه و حقوق 0.063 1390 0.190 N/A Q1 علوم انسانی 0.151 فقه و حقوق 0.060 1389 0.234 N/A Q1 علوم ...

مطالعه بیشتر

قابل توجه نویسنده مسئول مکاتبات

    از نویسنده مسئول مکاتبات خواهشمند است جهت سهولت و تسریع در روند داوری، حتما صفحات زیر را به طور دقیق مطالعه نمایند و پس از آن، نسبت به ارسال مقاله اقدام نمایند:   صفحات راهنمای نویسندگان، فرایند پذیرش مقالات و پرسش های متداول   لازم به ذکر است فایل Template قالب بندی شده در صفحه راهنمای نویسندگان قرار دارد. همچنین فایل تعهدنامه در صفحه مربوطه قابل دانلود کردن می باشد. بارگذاری فایل تعهدنامه به عنوان فایل ضمیمه ضروری است.   مقالاتی که طبق فرمت نشریه آماده نشده باشند و یا فرم تعهدنامه تکمیل شده را ضمیمه ...

مطالعه بیشتر