اخبار و اعلانات

مشابهت یابی مقالات ارسالی

تمامی مقالات ارسالی به فصلنامه مطالعات حقوق خصوصی قبل از ورود به فرآیند داوری، توسط نرم‌افزار همانندجوی ایرانداک کنترل می شود و در صورت مشاهده تخلف، گزارش آن به نویسندگان ارسال می شود.     لینک همانند جو https://tik.irandoc.ac.ir/              

مطالعه بیشتر

ضریب تأثیر مجله

وضعیت نشریه   سال ضریب تأثیر % خوداستنادی چارک موضوع سطح کلان میانگین ضریب تأثیر در موضوع سطح کلان موضوع سطح میانی 1398 0.207 23.53 Q3 علوم اجتماعی 0.329 علوم اجتماعی 1397 0.182 14.29 Q3 علوم اجتماعی 0.290 علوم اجتماعی 1396 0.194 7.14 Q2 علوم اجتماعی 0.255 علوم اجتماعی 1395 0.135 N/A Q2 علوم انسانی 0.142 فقه و حقوق 1394 0.059 N/A Q2 علوم انسانی 0.117 فقه و حقوق 1393 0.189 N/A Q1 علوم انسانی 0.148 فقه و حقوق 1392 0.109 N/A Q1 علوم انسانی 0.143 فقه و حقوق 1391 0.162 N/A Q1 علوم انسانی 0.129 فقه و حقوق 1390 0.190 N/A Q1 علوم انسانی 0.151 فقه و حقوق 1389 0.234 N/A Q1 علوم انسانی 0.155 فقه ...

مطالعه بیشتر

قابل توجه نویسنده مسئول مکاتبات

    از نویسنده مسئول مکاتبات خواهشمند است جهت سهولت و تسریع در روند داوری، حتما صفحات زیر را به طور دقیق مطالعه نمایند و پس از آن، نسبت به ارسال مقاله اقدام نمایند:   صفحات راهنمای نویسندگان، فرایند پذیرش مقالات و پرسش های متداول   لازم به ذکر است فایل Template قالب بندی شده در صفحه راهنمای نویسندگان قرار دارد. همچنین فایل تعهدنامه در صفحه مربوطه قابل دانلود کردن می باشد. بارگذاری فایل تعهدنامه به عنوان فایل ضمیمه ضروری است.   مقالاتی که طبق فرمت نشریه آماده نشده باشند و یا فرم تعهدنامه تکمیل شده را ضمیمه ...

مطالعه بیشتر