اخبار و اعلانات

تابستان 1400

شماره تابستان 1400 در مرحله آماده سازی قبل از انتشار قرار دارد.

مطالعه بیشتر

ضریب تأثیر مجله

وضعیت نشریه سال ضریب تأثیر % خوداستنادی کیفیت موضوع سطح کلان میانگین ضریب تأثیر در موضوع سطح کلان موضوع سطح میانی میانگین ضریب تأثیر در موضوع سطح میانی 1396 0.194 7.14 Q2 علوم اجتماعی 0.255 علوم اجتماعی 0.213 1395 0.135 N/A Q2 علوم انسانی 0.142 فقه و حقوق 0.116 1394 0.059 N/A Q2 علوم انسانی 0.117 فقه و حقوق 0.069 1393 0.189 N/A Q1 علوم انسانی 0.148 فقه و حقوق 0.095 1392 0.109 N/A Q1 علوم انسانی 0.143 فقه و حقوق 0.073 1391 0.162 N/A Q1 علوم انسانی 0.129 فقه و ...

مطالعه بیشتر

قابل توجه نویسنده مسئول مکاتبات

    از نویسنده مسئول مکاتبات خواهشمند است جهت سهولت و تسریع در روند داوری، حتما صفحات زیر را به طور دقیق مطالعه نمایند و پس از آن، نسبت به ارسال مقاله اقدام نمایند:   صفحات راهنمای نویسندگان، فرایند پذیرش مقالات و پرسش های متداول   لازم به ذکر است فایل Template قالب بندی شده در صفحه راهنمای نویسندگان قرار دارد. همچنین فایل تعهدنامه در صفحه مربوطه قابل دانلود کردن می باشد. بارگذاری فایل تعهدنامه به عنوان فایل ضمیمه ضروری است.   مقالاتی که طبق فرمت نشریه آماده نشده باشند و یا فرم تعهدنامه تکمیل شده را ضمیمه ...

مطالعه بیشتر