مداخله بشر دوستانه؛ نقض قاعده یا استثناء

نویسندگان

چکیده

منشور ملل متحد، استفاده از زور یا تهدید به استفاده از زور علیه تمامیت سرزمینی یا استقلال سیاسی سایر کشور ها را ممنوع می نماید. دو استثناء بر این اصل وارد شده است: اولین استثناء مربوط به حق دفاع مشروع جمعی و فردی در صورت حمله مسلحانه علیه یکی از اعضای ملل متحد است. دومین استثناء مربوط به اقدامات شورای امنیت برای حفظ یااعاده صلح و امنیت بین‌المللی است. به هر حال در حقوق بین الملل بحث شکل گیری استثناء سومی بر اصل عدم توسل به زور مطرح شده است. با توجه به ظلم و ستم گسترده بعضی از کشورها در دهه آخر قرن بیستم و مخصوصاً کشتارهایی که در کوزوو اتفاق افتاد، موضوع مداخله بشردوستانه در مباحثات سیاسی و حقوقی جایگاه خاصی پیدا کرد. در نهایت نویسندگان این مقاله معتقداند که مداخله بشردوستانه در چارچوب منشور ملل متحد قابل طرح است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

-

چکیده [English]

The United Nations charter prohibited the threat or use of force by States individually or collectively against the territorial integrity or political independence of others. Two exceptions to this rule are contemplated in the Charter. The first relates to the right of individual or collective self defense in case of an armed attack against a member of the United Nations the second pertains to the system of collective security under which the Security Council may take necessary enforcement action to maintain or restore international peace and security. However some of actions which were not compatible with prior exceptions have occurred. Owing to widespread atrocities witnessed in the last decade of the twentieth century, and in particular those associated with the NATO intervention in Kosovo, the issue of humanitarian intervention has been thrust into the political and doctrinal limelight. The introductions of humanitarian intervention have an important role in deciding on legitimacy or illigitimacy of this matter. Because of this aspect, we must pay attention to foundations of the subject. The writers believe that humanitarian intervention must be construed in framework of the United Nations Charter.

کلیدواژه‌ها [English]

  • humanitarian intervention
  • International peace and security
  • Security Council
  • The Charter of United Nations