مبانی عمومی قراردادهای نفتی

نویسنده

چکیده

مطالعة تاریخی در قراردادهای نفتی مؤید آن است که قراردادهای نفتی چهره ای از معارضة منافع شرکت های نفتی خارجی با منافع ملی دولت میزبان می باشد. چهره ای که امروزه به سمت مشارکت در تقسیم منفعت و یا توزیع متناسب منفعت سیر قهری داشته است. در راستای تبین این طرز تفکر و گرایش جدید به تقسیم و توزیع منفعت بین شرکت های نفتی و دولت میزبان در این مقاله ابتدا به بررسی مشخصات عمومی قراردادهای نفتی می پردازیم تا مبانی عمومی تعارض و یا تعامل تبیین و آنگاه در ادامه مشخصات خاص قراردادهای نفتی را موضوع مطالعه خود قرارمی دهیم، تا نحوه تاثیرگذاری مبانی نظری حاضر در قراردادهای نفتی مورد امعان نظر قرار گیرد، نحوه تاثیری که در روش تقسیم خطرات و منافع مالی ناشی از عملیات اکتشافی و توسعه و نیز میزان مداخله دولت میزبان در انجام عملیات اکتشافی و توسعه ای تبلور می یابد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

-

چکیده [English]

The historical study of the Petroleum Contract improve that the Petroleum Contract is emergence of the conflict of interest of the Host country and foreign company. The conflict which is actually is transformed into collaboration in the Petroleum Contract.In order to determine this tendency to collaboration and distribution of interest and risks between the Host country and foreign company we shall focus at first on the general specification of the Petroleum Contract enabling us to specify the particularity of the Petroleum contracts which has the predominant effects on the method of the distribution of the interests and risks in exploration, development and exploitation of the petroleum in the Petroleum Contract.

کلیدواژه‌ها [English]

  • general characteristics of the petroleum Contracts
  • Particular characteristics of the petroleum Contracts
  • Petroleum Contracts