مسئولیت مدنی ناشی از انتقال خون‌آلوده

نویسنده

چکیده

شیوع بیماری های ویروسی خطرناک (همچون ایدز و هپاتیت) در اواخر قرن گذشته و امکان انتقال آنها از طریق تزریق خون، مسئله آثار حقوقی و مسئولیت ناشی از انتقال خون آلوده را مطرح کرده است. در جریان انتقال خون عوامل متعددی دخالت دارند و ممکن است مسئول باشند و مسئولیت هر یک تابع قواعد خاص است: مراکز انتقال خون، مراکز درمانی که خون آلوده در آنجا به بیمار تزریق شده، پزشکی که انتقال خون را تجویز نموده یا آن را تزریق می کند، عامل حادثه‌ای که سبب جراحت زیان دیده و نیاز او به تزرق خون شده و بالاخره دولت به اعتبار اینکه تهیه و توزیع فرآورده‌های خونی یک خدمت عمومی محسوب شود. مراکز انتقال خون یک نوع تعهد ایمنی (از نوع تعهد به نتیجه) دارند و متعهدند خونی را (یا فرآورده خونی) ارائه و توزیع نمایند که از هر نوع آلودگی عاری باشد. بنابراین اگر کشف شود که خون ارائه شده آلوده بوده، آنها مسئولند مگر اینکه ثابت نمایند عامل خارجی سبب آلودگی خون شده است. هر گاه بعد از تزریق خون به شخص، آثار و علائم ابتلاء به بیماری (نظیر ایدز، هپاتیت یا...) که امکان انتقال آن از طریق خون وجود دارد، آشکار گردد، و ثابت نشود که عاملی غیر از خون علّت ابتلای به بیماری بوده است، فرض می‌شود که خون تزریق شده عامل بیماری بوده و به عبارتی، خون تزریق شده آلوده بوده است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

-

چکیده [English]

? apparende des maladies dangreuses Comme le Sida et l’ Hépatite (qui se transf?rent par le sang), da?ns les derni?res années du si?cle precedent, pose problémes du asng contaminé et de reparation des prejudices subis par les victims. Dans le process de la transfusion du sang participant les intervenants multiplicatifs qui peuvent être responsible: Les centres de transfusion, les hôpitaux et les médecins. Les centres de transfusion sont tenus de fournir aux receveurs des produits exempts de vice. Iis ne peunent ?exonérer de cette obligation de sécurité que par la prevue d’une cause étrang?re qui ne puisse leur être imputée

کلیدواژه‌ها [English]

  • lien de causalité
  • obligation de sécurité
  • prevue par exclusion
  • Responsabilité civile
  • transfusion du sang contaminé