اصول و مبانی نظریة فرصت جرم

نویسنده

چکیده

نظریه های گوناگونی در زمینة تبیین علل وقوع جرم و روش‌های پیشگیری از آن ابراز شده است. برخی از این نظریه‌ها علل بسیار دور را مورد بررسی قرار می‌دهند و به عواملی مانند وراثت و تربیت اوان کودکی می‌پردازند. عده‌ای دیگر از نظریه‌پردازان علل قریب به وقوع جرم را مورد مطالعه قرار داده و رویکردی عینی‌تر و کاربردی‌تر در مطالعة علل و عوامل وقوع جرم دارند. نظریه فرصت جرم، از دستة اخیر به شمار می‌رود. این نظریه، ارتکاب جرم را ناشی از تقارن فرصت جرم دانسته و معتقد است اصلی‌ترین راه برای پیشگیری از جرم، از بین بردن فرصت‌های جرم است. در حال حاضر، این نظریه پایه و اساس بسیاری از روش‌های مکانیکی پیشگیری از جرم قرار گرفته است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

-

چکیده [English]

A Variety of theories have been emerged about the crime and the way to prevent it. Some of these theories focus on far causes to crime committing and study about genetic and elderly treatment of children and other problems like this, while, others study closer causes to crime commitment. Crime opportunity theory is one of the last kinds. In this theory, Crime is a product of crime opportunities conjunction and thereby the effective way to prevent it, is the removing or reduction of crime opportunities. Today, this theory forms the base of different mechanical methods of crime prevention.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Crime opportunity
  • Crime Prevention
  • Crime reduction
  • Reduction of crime oppor
  • situational crime prevention
  • Social crime prevention