رای داور در حقوق داخلی و تجارت بین المللی

نویسنده

چکیده

داور بر مبنای قرارداد طرفین به حل اختلاف رسیدگی و رای صادر می‌کند. رای داور قاطع دعوی می باشد و در نظم عمومی اثر می گذارد .لذا شناخت آن حائز اهمیت فراوان است. رای داور شکل خاصی ندارد، ولی باید در شکل به مقررات داوری و در محتوی به خواسته های طرفین پاسخ گوید. رای داور باید مدلل باشد و مخالف قوانین موجد حق نباشد. وقتی که رای صادر شد داور فارغ می شود و رای او قطعی و لازم الاجراء است و ارزش امر مختومه را دارد. در این مقاله سعی بر شناخت (رای داور) داریم.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

-

چکیده [English]

L’arbitre tranche le litige qui lui est confie selon la procedure appropriee tout en respectant les principes auxquels elle est soumise. Susceptible des effects sur l;ordre public ,l’etude de la sentence revet une importance capitale.Bien qu’elle n’est soumise a aucune regle, la sentence arbitrale n’est guere liberee de toute entrave qui s’impose: en ce qui concerne la forme ,suivre les regles de procedure ,et quant au fond ,donner satisfaction aux pretentions des parties au litige .
La sentence rendue, l’arbitre est dessaisi . Il ne reste que recevoir l’exequatur du juge de l’ordre judiciaire, ce qui lui confere l’autorite de chose jugee.

کلیدواژه‌ها [English]

  • amiable
  • arbiter
  • reglement des conflits
  • sentence arbitrale