مسؤولیت ناشی از تولید و عرضه سیگار

نویسنده

چکیده

از دیر باز گفته شده است که تأمین سلامت و بهداشت عمومی در زمر? مهم‌ترین وظایف دولت است. ابزار اجرای این وظیف? حیاتی، استفاده از قانون گذاری مناسب برای منع سوداگران از تجاوز به قواعد اخلاقی و تمهیدهای لازم به منظور بهبود شیو? زندگی در اجتماع است. وظیف? تامین بهداشت عمومی چندان به نظم عمومی وابسته است که به بهان? اقدام داوطلبان? اشخاص نیز نمی‌توان از آن طفره رفت و قربانیان بیگناه را در برابر کالا‌های زیانبار بی پناه گذارد.از سوی دیگر، بیش از نیم قرن است که زیان استعمال و اعتیاد به سیگار ثابت شده و مقام‌های بهداشتی بارها اعلام کرده‌اند که دود سیگار خطر ابتلاء به انواع بیماری‌ها را، حتی برای همنشینان معتادان، افزایش می‌دهد. با وجود این، مبارزه با این پلیدی به دلیل ملاحظات اقتصادی و نفوذ سوداگران، متناسب با خطرهای سهمگین آن نیست. به همین جهت، مطالع? شیوه‌های مبارزه و کارآیی حرب? قانون گذاری و تمهیدهای اجتماعی از ضرورت های زندگی کنونی است که در این تحقیق به آن پرداخته می‌شود تا از تجربه‌ها پند آموزیم و عبرت بگیریم.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

-

چکیده [English]

Since ancient times, government’s responsibility to safe Guard and the public health is known among the duties of state. The achievement of this important task requires legislative interventions. Legislation is a maine key element of controlling the dangerous products.
Tobacco control respresents a very clear example of how law can be used to ensure public healt. For hundred of years governments and other palicymakers have enacted various law to control tobacco use. That is because, from several research, and official reports, nicotine is addictive and cause many diseases, like cancer of toungue. Neverselesse, the war against tobacco is not enough efficient and has no desirable result, mainely because of economic observations and influence of producers.
So, it is very helpful to study the various method of legislative control of producers and users of cigarette in different countries and the efficiency of each one.

کلیدواژه‌ها [English]

  • addietive
  • Lialility
  • Producer
  • product
  • Tobacco