سنجش آرای متعارض در یک پرونده قتل

نویسنده

چکیده

قتل یکی از مهم ترین جرایم در قوانین موضوعه ی کشورهاست. این اهمیت هم از لحاظ شدت جرم ارتکابی و هم از لحاظ پیچیدگی های رسیدگی به چنین جرمی است. این پیچیدگی ها گاه سبب صدور آرای متفاوت و حتی متهافت قضایی در پرونده ی واحد می گردد. این نوشتار به بررسی اجمالی یکی از پرونده هایی می پردازد که بر اساس موضوع آن یعنی قتل، آرای مختلف و بعضاً متناقضی را به خود دیده است و تاکنون نیز به سرانجام نرسیده است. بررسی اجمالی آرای صادره در این پرونده و نقد مختصر آنها در این نوشتار عرضه می گردد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

REVIEW ON A HOMICIDE CASE

چکیده [English]

Homicide is one of the most important crimes in all countries statutory laws. Such an importance is out of both of severity of the committed crime and difficulties in trial.
These difficulties may cause to different and even paradoxical verdicts in the same case. This article is involved in one of these cases, i.e. homicide which has encountered to different judgments and is still open. Brief review of these judgments and their criticism has been put forward in this essay.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Defence
  • homicide
  • Manslaughter
  • murder
  • self
  • Sentencing