بررسی خلأ قانونی انتخاب رئیس جمهور لبنان

نویسنده

چکیده

کشور لبنان در سال 1924م برخوردار از قانون اساسی برخوردار گردید، به تعبیری بعد از ایران دومین کشور خاورمیانه است، که دارای قانون اساسی شد. لبنان الگویی از دنیای اسلام و دنیای غرب به شمار می‎رود، که هم برخوردار از فرهنگ غنی اسلام و هم برخوردار از فرهنگ و قوانین غرب است. لبنان از جمیع جهات نسبت به کشورهای اسلامی و عربی و کلاً کشورهای خاورمیانه از موقعیت ممتازی برخورداراست. چند وقتی است به علت مشکلاتی که بررسی آن خارج از این بحث مقاله است دچار یک خلأ قانونی برای انتخاب رئیس جمهور شده است. در این مقاله به بررسی قانونی این خلأ حقوقی پرداخته شده است، اصول مرتبط در قانون اساسی لبنان مخصوصاً اصل 49 که منشأ اختلاف گردیده است و دیدگاه های اساتید حقوق عمومی در آن کشور مورد نقد و بررسی قرارگرفته است. آنچه که حائز اهمیت می باشد اصطلاح اصل توافقی یا دموکراسی توافقی است که بین لبنانی ها مشهور شده است، چرا که آنچه امروزه در نظام های دموکراسی به اسم اکثریت و اقلیت مشهوراست به خاطرشرایط منحصر به فرد این کشور مورد توجه نیست بلکه این بحث دموکراسی توافقی یا اصل توافقی است که به استناد قانون اساسی لبنان و عرف موجود آن کشور مورد توجه می باشد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

REVIEW OF LEGAL GAP OF ELECTION OF LEBANON PRESIDENT

چکیده [English]

Lebanon enjoyed the Constitution in 1924. In other words, this is the second country in Middle East after Iran which has enjoyed the Constitution. Lebanon is considered as the pattern of the Islam world and West world which enjoys both rich culture of Islam and culture and rules of West.
Lebanon has the distinguished status in comparison with Islamic and Arabic countries and the whole countries of Middle East in all respects. This country has encountered with the legal gap for a long time to elect the president due to some problems which we have no chance to study this Paper. In this Paper we dealt with the review of legal gap. The relevant principles in Constitution of Lebanon especially article 49 which, led to dispute, and viewpoints of the Professors of Public Law in this country shall be criticized and reviewed. The main point is mutually-agreed principle or mutually-agreed democracy which is well-known among Lebaneses, because, Today, what is known as the Majority & Minority in democracy systems shall not be regarded due to exclusive conditions, but this is the mutually-agreed democracy or mutually-agreed principle that shall be regarded in accordance with the Constitution of Lebanon and its existing custom.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Arabic Text
  • Article 49
  • Constitution Council
  • Election of President
  • French Text
  • Interpretation of Law
  • legal disputes
  • Lexical Interpretation of Law
  • Methods of Election
  • Scientific Interpretation of Law