پویایی حقوق بین الملل و پایایی شکنجه

نویسنده

چکیده

با وجود تلاش های فراوان بین المللی برای برچیدن شکنجه، این عمل ضد انسانی هنوز در بسیاری از کشورها رواج دارد. حال آنکه حقوق بین الملل معاصر، قاعده منع شکنجه را به عنوان یکی از قواعد آمره می شناسد که این وصف خود دربردارنده لوازم حقوقی خاصی است. به علاوه، شکنجه یک جنایت بین المللی محسوب می شود و عاملان آن باید تعقیب و محاکمه شوند. این جستار، با بررسی چگونگی بروز آثار قاعده منع شکنجه در روابط بین دولت ها و همچنین رسیدگی کیفری به اتهام شکنجه در سطح بین المللی، به بیان برخی کاستی ها در مبارزه مؤثر با شکنجه می پردازد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

TORTURE: PROHIBITED BUT RIFE! SOME REFLECTIONS ON THE CONTINUANCE OF THE TORTURE

چکیده [English]

The prohibition of torture is considered as jus cogens which, has its specific legal effects. Furthermore, international law has criminalized torture and stipule that perpetrators of torture should be adequately prosecuted by any State. This paper attempts to describe briefly, the international practice against torture and to address some deficiencies in this realm with regard to violations toward this rule in international level.

کلیدواژه‌ها [English]

 • Abougarib
 • Erga omnes obligations
 • Guantanamo
 • Individual criminal Responsibility
 • International Responsibility of the State
 • Jus cogens
 • Palestine
 • Special Rapporteur on torture
 • State Immunity
 • Torture
 • Universal jurisdiction