"مبانی حقوق عمومی حقوق رقابت" با نگاهی به قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران

نویسندگان

1 دانشگاه تهران

2 دانشگاه شهید بهشتی

چکیده

حقوق رقابت یکی از ساحت های مهم و پر نفوذ حقوق عمومی اقتصادی است، بازخوانی تاریخی تحولات اقتصادی و حقوق عمومی حاکی از آن است که مبانی حقوق عمومی قواعد حقوق رقابت از تئوری های دولت و عدالت متاثر بوده است. در این میان هر یک از نظام های حقوقی و سیاسی بر مبنای پایه های فلسفی و سیاسی ویژه به موجه سازی و کاربرد این قواعد پرداخته اند، لیبرال های کلاسیک با توسل به اصل لاضرر قواعد حقوق رقابت را توجیه می نمایند. حامیان عدالت توزیعی بر مبنای سنت ها و ارزش هایی چون برابری و توزیع برابر امکانات، قواعد حقوق رقابت را همدلانه می پذیرند، همچنین کسانی که اندیشه عدالت رویه ای در سر می پرورانند این قواعد را تا جایی مشروع می انگارند که به حاکمیت عدالت رویه ای در بازار کمک نماید،

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

PUBLIC LAW FOUNDATIONS OF COMPETITION LAW

نویسندگان [English]

  • Mahmood Bagheri 1
  • Ali Mohamad Fallahzadeh 2
چکیده [English]

Competition law is one of the most important parts of economic law and regulation. A historical review of the developments of the economics and public law indicates that public law principles of competition law are influenced by theories of state and theories of justice. In this respect, various legal and political systems on the basis of some philosophical and political principles have tried to justify and apply competition law. The classical liberals relying on the principle of not inflecting harm on others justifies competition law while the proponents of distributive justice on the basis of concepts of equality and just distribution of wealth defend competition law. The advocates of the theories of justice are in favor of competition law to extent that it lead to justice in the market place. This paper investigates how competition law is justified under the above theories.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Competition law
  • Competition Policy
  • Economic regulation.
  • market economy
  • Theories of justice