خصوصی و محرمانه بودن داوری در حقوق تجارت داخلی و بین المللی

نویسنده

دانشگاه تهران

چکیده

طبق اصول کلی، رسیدگی به تظلمات در دادگاه های دادگستری علنی است و رسیدگی خصوصی و محرمانه استثنائی و نیاز به تصریح دارد. استثناء و تصریح در مورد داوری وجود دارد. خصوصی و محرمانه بودن داوری دو خصیصه اساسی حقوق داوری را تشکیل می دهند. این دو خصیصه امتیاز اصلی داوری بر رسیدگی قضائی و علت اساسی رجوع به داوری تلقی می شوند. در رویه قضائی فقط درباره خصوصی بودن داوری اتفاق نظر وجود دارد و محرمانه بودن آن مورد مناقشه و اختلاف عقیده است. مقاله حاضر در نظر دارد این دو خصیصه داوری را مشخص نماید.. . . .

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

PRIVATE AND CONFIDENTIAL BOUNDARIES OF ARBITRATION IN DOMESTIC AND INTERNATIONAL TRADE LAW

نویسنده [English]

  • Hossein Khazaei
چکیده [English]

Hearings, according to the general principles, appear in open courts. Therefore, confidential and private hearings are exeptional by legal stipulation. This exeption is depicted and stipulated in arbitration. The charactristics of arbitration are being confidential and private. These two are main points for reterring to arbitration.
In jurisprudence, the consensus is only on the private aspect and cofidentiality is controversial. The present article is to specity the boundaries of these characteristics.
Hearings, according to the general principles, appear in open courts. Therefore, confidential and private hearings are exeptional by legal stipulation. This exeption is depicted and stipulated in arbitration. The charactristics of arbitration are being confidential and private. These two are main points for reterring to arbitration.
In jurisprudence, the consensus is only on the private aspect and cofidentiality is controversial. The present article is to specity the boundaries of these characteristics.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Arbitration
  • characteristics
  • Confidential
  • hearings
  • Jurisprudence.
  • Private