پرتو حقوق بین الملل بر شبیه‌سازی انسان

نویسندگان

دانشگاه تهران

چکیده

قوت گرفتن امکان شبیه‌سازی انسان، به مفهوم تولید انسان جدید از طریق کپی ژنتیک یک انسان، نگرانی‌های اخلاقی و حقوقی فراوان در پی آورد. واکنش به این پدیده، منحصر به عرصه های ملی و قانون گذاری داخلی نماند و در سطح بین المللی نیز کوشش شد تا محدوده‌ای برای آن تعیین شود. به عنوان نخستین اقدام ضروری، سازمان‌های منطقه‌ای و بین‌المللی در اسناد متعدد ممنوعیت شبیه‌سازی مولد انسان را به تصویب رساندند. در خصوص شبیه‌سازی درمانی، به علت اختلاف نظرها، چنین ممنوعیتی به صراحت مطرح نشد. بنا به اهمیت مباحث شبیه‌سازی در نهایت موضوع در مجمع عمومی ملل متحد مطرح شد و گمان می‌رفت مجمع یک پیمان بین المللی در این باره تدوین خواهد کرد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

THE INTERNATIONAL LAW'S THROWIN LIGHT UPON HUMAN CLONING

نویسندگان [English]

 • Amir Hossein Ranjbarian
 • Zahra Seif
چکیده [English]

Cloning is a term traditionally used to describe different processes for duplicating biological material. A clone is an organism that is a genetic copy of an existing one. The use of the technique of nuclear transfer for reproduction of human beings is surrounded by strong ethical and legal concerns and controversies. Some international organizations have made significant efforts to establish common standards about challenges raised by human cloning. They argue that reproductive cloning is ethically unacceptable and contrary to human integrity and morality and should be prohibited. Ultimately in February 2005, the legal committee recommended to the United Nation General Assembly the adoption of a declaration on human cloning by which member states were called upon to prohibit all forms of human cloning in as much as they are incompatible with human dignity and the protection of human life.

کلیدواژه‌ها [English]

 • Council of Europe.
 • European Union
 • General Assembly of United Nations
 • Human Cloning
 • human dignity
 • International Human Rights law
 • Reproductive cloning
 • Therapeutic cloning- International law
 • UNESCO
 • WHO