ادله وقایع مشابه و ادله پیش زمینه در حقوق کیفری ایران و انگلیس

نویسنده

دانشگاه سمنان

چکیده

اثبات در امور کیفری با دو عنوان ادله و امارات کیفری مرتبط است. امارات کیفری چه در حقوق ایران و چه در حقوق اروپایی، به حکمی و موضوعی قابل تقسیم هستند. در امارات موضوعی موارد متعدد امارات که به استنباط قاضی وابسته می‌باشد، وجود دارد. از جمله آن‌ها ادله وقایع مشابه و ادله پیش زمینه است که در رویه قضایی ایران به آن اشاره شده و در دکترین حقوقی نیز به عنوان اماره موضوعی قابل بحث می باشند. در این مقاله سعی شده تا مفهوم این دو اماره، تفاوت و ارزش اثباتی مطرح در آن‌ها، با توجه به قوانین داخلی و تحلیل دکترین حقوقی مورد بررسی قرار گیرد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

SIMILAR FACT EVIDENCE AND BACKGROUND EVIDENCE IN IRAN AND ENGLISH CRIMINAL LAW

نویسنده [English]

  • Alireza Gharajehloo
چکیده [English]

Proof in criminal cases is conducted by two factor including evidence and presumptions. The former concept is divided to presumption of fact and presumption of law. Presumption of law is the cases that judge by the circumstances inference. In this paper we want to explain some examples of presumption of fact that are similar fact evidence and background evidence.
Proof in criminal cases is conducted by two factor including evidence and presumptions. The former concept is divided to presumption of fact and presumption of law. Presumption of law is the cases that judge by the circumstances inference. In this paper we want to explain some examples of presumption of fact that are similar fact evidence and background evidence.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Background Evidence
  • English Law
  • Iran Law.
  • Presumption
  • Similar Fact Evidence