تعهد به فعل ثالث

نویسنده

دانشگاه تهران

چکیده

تعهد به فعل ثالث بعنوان یک تاسیس سودمند حقوقی مبنای بسیاری از قراردادهای مدنی تجاری همچون ضمانت اعیان، ضمانت حسن انجام کار، تضمین قراردادهای پیمانکاری، بیمه و امثال آن است و تعهد به فعل ثالث قابل تقسیم به رابطه قرارداد بین طرفین آن در صورت عدم تنفیذ ثالث و روابط طرفین و شخص ثالث در صورت تنفیذ ثالث است. از آنجا که این تاسیس حقوقی هیچ تعهدی برای شخص ثالث قبل از تنفیذ ایجاد نمی نماید، بر خلاف ظاهر آن، موجب انحراف از اصل نسبی بودن قراردادها- نمی شود. در این تحقیق مبانی استدلالی و آثار و جوانب کاربردی آن مورد بررسی قرار می گیرد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

PROMISE DE PORT FORT

نویسنده [English]

  • Mohamadtaher Kanani
چکیده [English]

Promise de port fort is an useful legal basic for justification many civil and commercial transactions. Such as bank guaranties, insurance and guaranty of things it divides two legal relations, relation between parties if third party not ratify and relation with third party if she or he ratify that promise. Unlike its appearance, it, is not violation the principle of relativity of contracts. because, there is not an obligation to third party. This research has been allocated to study its legal aspects and its affects. By this basis we are free from limitations of contractual guaranty upon Iranian legal system such as cause and transfer of dept.

کلیدواژه‌ها [English]

  • action
  • guaranty for complete execution of contract.
  • guaranty of things
  • Promise
  • Responsibility to other action
  • third party