معاهده برن برای حمایت از آثار ادبی و هنری

نویسندگان

دانشگاه تهران

چکیده

معاهده برن برای حمایت از پدید آورندگان آثار ادبی و هنری در سال 1886 متولد و در 5 دسامبر 1887 لازم الاجرا گردید. این معاهده از تاریح تصویب تا به حال چندین مرتبه مورد اصلاح قرار گرفته است، از جمله مهم ترین آنها اصلاحی رم 1928، اصلاحی بروکسل 1948، اصلاحی استکهلم 1967 و آخرین اصلاحی پاریس 1971 می باشد. معاهده برن نخستین و مهم ترین سند جامع بین المللی در زمینه حقوق پدید آورندگان است. این سند سنگ بنای رشته حقوق مالکیت فکری را تشکیل می دهد. معاهده مبتکر ایجاد اتحادیه ای فرضی است، که از یک طرف در بطن آن قاعده بنیادی «تشبیه اعضای اتحادیه به عضو ملی» اعمال می شود، و از طرف دیگر واضع یک سری اصول و قواعد حمایتی الزامی است که «حداقل حقوق معاهده ای» نامیده می شود.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

THE BERNE CONVENTION FOR THE PROTECTION OF LITERARY AND ARTISTIC WORKS

نویسندگان [English]

  • Alireza MohammadZadeh
  • Hassan Mohseni
چکیده [English]

The Berne Convention for the protection of Literary and Artistic Works came into being in 1886 and has been enforced since Dec 5th,1887. The Convention has been repeatedly amended since then, including the revision in Rome in 1927, in Brussels in 1948, in Stockholm in 1967and finally in Paris in 1971. The Berne Convention is the first and the most important international document for the protection of creators of such works. This document is the corner stone for the Copyright Law. The Convention introduced the novel idea of creating an assumed Union that would both adhere to the basic law of recognizing its members as national members and creating a series of mandatory laws and regulations called "minimal contractual rights".

کلیدواژه‌ها [English]

  • adaptation right
  • Berne
  • conventional Rights.
  • copy right distribution right
  • moral right
  • principle of Protection without formalities
  • translation right