در جستجوی مطلوبیت: تحلیلی از قضیه کاوز در تعامل حقوق و اقتصاد

نویسندگان

دانشگاه تهران

چکیده

جرقه جنبش حقوق و اقتصاد در اواخر دهه 60 میلادی با چاپ مقاله معروف "مسئله هزینه اجتماعی" نوشته رنالد کاوز زده شد. کاوز در این مقاله با طرح نظریه اش که به "قضیه کاوز" شهرت یافت؛ با قائل شدن نقش محوری برای هزینه های معامله در نیل به کارایی اقتصادی، از طرفی سنت پیگویی حاکم بر اقتصاد نئوکلاسیک را زیر سوال برد و از طرف دیگر، بر نقش انکارناپذیر قواعد حقوقی در حصول کارآیی اقتصادی تأکید کرد. در این نوشتار، ابتدا قضیه کاوز به عنوان شالوده جنبش حقوق و اقتصاد تبیین شده و سپس مفاهیم کلیدی آن چون هزینه های معامله و عوارض خارجی توضیح داده شده است. در پایان نیز، با ارائه تعریفی متفاوت از قضیه کاوز، از تأثیر غیر قابل انکار ابزارهای حقوق عمومی و دولت و هم چنین نهادهای تعیین کننده حقوق و تکالیف در حقوق خصوصی، در رسیدن به کارایی اقتصادی، پرده برداشته شده است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

IN SEARCH OF OPTIMALITY: AN ANALYSIS OF COASE'S THEOREM ON THE INTERACTION BETWEEN LAW AND ECONOMICS

نویسندگان [English]

  • Mahmood Bagheri
  • Javad Sheikh
چکیده [English]

The starting point of law and economics movement was marked by publication of Coase's famous paper "the Problem of Social Cost" in late 1960s. In this paper, Coase came up with a theory which is now known as Coase's theorem. In this paper he emphasized on the central role of transaction costs in understating efficiency in the economics. On the one hand, he questioned Pigouvian tradition, and on the other hand, emphasized on the undeniable role of legal rules in achieving efficiency. In this paper we shall first discuss Coase's paper as the foundation of the economic approach to law and then we shall explain the key concepts of this theorem, i.e. transaction costs and externalities. Finally, the paper by giving a different interpretation of Coase's theorem shall reveal the far-reaching effects of public law and private law mechanisms and direct intervention of state in achieving economic efficiency.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Coase theorem
  • Economic efficiency.
  • Externalities
  • Market Failure
  • transaction costs