شناخت دارندگان اطلاعات نهانی شرکت های سهامی عام

نویسندگان

1 دانشگاه تهران

2 دانشگاه شهید بهشتی

چکیده

امروزه شرکت های سهامی عام با افراد زیادی سر و کار دارند که یا در داخل شرکت به عنوان عضوی از ارکان سه گانه آن مشغول به کارند و یا در خارج از شرکت به موجب یک قرارداد، خدمتی را برای شرکت انجام می دهند و یا کالایی را به آن می فروشند. این ارتباط نزدیک باعث خواهد شد که چنین افرادی کم و بیش از اطلاعات نهانی شرکت آگاهی یابند. سپس این امکان وجود دارد که این افراد چنین اطلاعاتی را در روابط خود با دیگر اقشار جامعه به طور خواسته یا ناخواسته به آنها منتقل کنند. بدین سان گروه های مختلف از اطلاعات نهانی شرکت مطلعند که نخستین گام در جلوگیری از سوء ‌استفاده این افراد از این اطلاعات شناخت آنهاست. در همین راستا، نگارندگان این مقاله نیز به دنبال شناخت و بررسی تفصیلی دارندگان این اطلاعات خواهند بود.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

IDENTIFICATION OF INSIDERS IN PUBLIC COMPANIES

نویسندگان [English]

  • Laya Joneydi 1
  • Mohammad Norouzi 2
چکیده [English]

New-a-day, public companies communicate with lots of people who are either into them, as a member of their organs, or are out of them and, by virtue of a contract, sell goods or do a service for. This close relationship will lead to knowledge of those people about company’s inside information. Then, it seems possible that those people, willingly or unwillingly, transfer this information to other members of society. So, different groups will know company’s inside information. The first step for preventing those people from abusing this information is to identify them. In this way, the authors of the article look for identification of insiders.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Owner of information
  • Primary insider
  • Secondary insider
  • Special position in company
  • Superior informational standing.