بررسی آثار صدور حکم ورشکستگی و رفع آن

نویسندگان

دانشگاه تهران

چکیده

صدور حکم ورشکستگی منجر به توقف تاجر می گردد، در واقع با صدور حکم ورشکستگی تاجر محجور و از تصرف در امور مالی منع می گردد. در قانون تجارت احکام مختلف در خصوص معاملات تاجر ورشکسته آمده است که بعضا با سوء ظنی بودن حجر وی و برخی از مواد قانون مدنی تعارض دارد. ماده ی423 ق.ت. در سه مورد معاملات تاجر بعد از توقف را باطل اعلام می کند، این حکم با اصول و مبانی حقوق مدنی که بر اساس آن می توان معاملات ذاتا ضرری را که نفوذ آنها منوط به اجازه طلبکاران است غیر نافذ دانست، هماهنگی ندارد. از سوی دیگر با توجه به استثنایی و خلاف قاعده بودن حکم این ماده باید از تفسیر موسع و تسری آن به معاملات پس از صدور حکم ورشکستگی اجتناب شود.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

CONSEQUENCES OF BANKRUPTCY JUDGMENT

نویسندگان [English]

  • Mohsmmad Roshan
  • Mostafa Mozaffari
چکیده [English]

Judgment of bankruptcy leads to bankruptcy of merchant. Therefore, merchant will be incapable and cannot possess in his asset. Various provisions can be found in commercial code, regarding contract’s of bankrupt merchant, which is inconsistent with civil code. Article 423 has stipulated that trades of merchant after bankruptcy, in three cases will be void. This position is not consistent with civil code which implies that transactions which are against the benefit of merchant is dependent on verification of debtors are invalid ones.
The last step to remove incapacity from bankrupt merchant is rehabilitation of bankruptcy. However rehabilitation of bankruptcy of corporate is doubtful. Because of survival of juristic personality until at end of liquidation of a company and general interpretation of “any bankrupt merchant”, rehabilitation of juristic personality is acceptable.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Bankrupt
  • Capacity
  • incapacity
  • Merchant
  • Rehabilitation.