مفهوم و آثار اقتصادی حقوق مالکیت: رویکرد نهادگرایی

نویسندگان

1 دانشگاه شیراز

2 دانشگاه اصفهان

چکیده

این مقاله با هدف نشان دادن اهمیت تحلیل های اقتصاد نهادگرایی، به عنوان یک تحلیل مکمل در تجزیه و تحلیل مسائل اقتصادی، به بررسی مفهوم و آثار اقتصادی حفاظت از حقوق مالکیت پرداخته است. برای رسیدن به این هدف، ضمن ارائه تعاریف متعدد از حقوق مالکیت، مشخص شد که حفاظت از حقوق مالکیت باعث انباشت سرمایه های فیزیکی، انسانی و اجتماعی، افزایش پس انداز، افزایش کارایی اقتصادی، تخصیص بهینه منابع، کاهش فعالیت های رانت جویی خصوصی و دولتی و در نهایت تسریع رشد و توسعه اقتصادی و در یک کلام بهبود عملکرد اقتصادی می شود. در باره مسئولیت حفاظت از حقوق مالکیت نیز می توان این نتیجه را گرفت که نظام اقتصادی جامعه و وضعیت اقتصادی و اجتماعی و سیاسی آن، راهبرد بهینه حفاظت از مالکیت را تعیین می کنند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

THE CONCEPT AND ECONOMIC EFFECTS OF PROPERTY RIGHTS: AN INSTITUTIONAL APPROACH

نویسندگان [English]

 • Ali Hussein Samadi 1
 • Mohsen Renani 2
 • Rahim Dallali-Esfahani 2
چکیده [English]

In this paper, we analysis the concept, economic effects, and theories of the protection of property rights. The results of the paper revealed that:
1) There is a consensus of opinions between economists in defining of property rights.
2) Securing property rights can led to accumulation of physical, human , and social capital, increasing savings, increasing economic efficiency, optimal resource allocation, decreasing private and public rent-seeking, and increasing economic growth and development.
3) Responsibility of property rights protection is depend on political, social, and economic conditions, and situation of economic system of a society.
The results of this paper emphasized on the importance of institutional economics analysis as a complementary to traditional analysis.

کلیدواژه‌ها [English]

 • Capital (Physical-
 • Economic development.
 • economic efficiency
 • economic growth
 • Optimal resource allocation
 • Property Rights
 • Rent-seeking activities.
 • Savings
 • Securing
 • Social-) Accumulation