ماهیت و آثار نمایندگی غیر مستقیم در حقوق ایران و حقوق اروپایی

نویسندگان

1 دانشگاه شهید بهشتی

2 دانشگاه تهران

چکیده

نمایندگی قراردادی به اعتبار نقش نماینده در تحمل آثار ناشی از قرارداد منعقده به نمایندگی، به دو دسته مستقیم و غیرمستقیم تقسیم می‌شود. نمایندگی غیرمستقیم نوعی نمایندگی که در آن، نماینده عمل حقوقی موضوع نمایندگی را به نام خود ولی به حساب اصیل انجام می‌دهد و تعهدات ناشی از آن را در مقابل شخص ثالث شخصاً بر عهده می‌گیرد و متعهد به تسلیم حقوق ناشی از آن به اصیل می‌شود، در دنیای تجارت امروز هم به دلیل مسائل ناشی از حقوق رقابت و… هم به دلیل مشکلات و تعهدات بسیار ناشی از معاملات مستقیم از اهمیت و کاربرد بسیار برخوردار است. علی هذا با توجه به برخی ویژگی های خاص و تفاوت های نمایندگی غیرمستقیم نسبت به نمایندگی مستقیم از جهت ماهیت و آثار، در حقوق ایران و حقوق اروپایی، این نوع نمایندگی در این مقاله بررسی خواهد شد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

NATURE AND EEFFECTS OF INDIRECT REPRESENTATION IN IRANIAN AND EUROPEAN LAW

نویسندگان [English]

 • Seyed Mostafa Mohaghegh Damad 1
 • F. Monshizadeh Tehrani 2
چکیده [English]

In consideration of the commitment of the agent to the contract,Indirect representation is divided in two kind of direct and indirect representation.
Indirect representative who acts in the name of himself and on behalf of the principal is bound with the contract himself and is commited to transfer(deliver) rights of the contract to the principal,So indirect representation has an important role in business relationships in consideration of the law of competion affairs and because of the obligations and too many problems of direct transaction between principals and third parties. Because of the existence of some differences between indirect and direct representation in relation of nature and effects in Iranian and European contrac Law,the survey research in this relation will be usefull.

کلیدواژه‌ها [English]

 • Actio Directa
 • Acto contraria
 • Commission Agency
 • Employed Commercial Agent
 • Indirect Representation
 • Principal
 • Representation
 • self
 • Third party.