نگرشی تازه به اعتبار امر مختوم در حقوق کیفری

نویسنده

چکیده

تصمیم دادگاه و دادسرا در امور کیفری دارای اعتبار امر مختوم مطلق و نوعی می باشد. اصلی ترین شرایط اعتبار امر مختوم (وحدت سبب، موضوع و شخص)، در حقوق کیفری نیز مطرح می شود اما با حقوق مدنی متفاوت است. در حقوق مدنی، اعتبار امر مختوم، با شرایط عمومی بررسی می شود حال آنکه حقوق کیفری نمی تواند با آن شرایط به بررسی اعتبار امر مختوم بپردازد. بسیاری از مسائل، به ویژه در روابط معاونان و شرکا جرم، تعدد جرم و توصیف های آن، تحلیلی دیگر را ایجاب می کنند که با راه حل های حقوق مدنی تفاوت دارد. در این نوشتار به بررسی این قاعده اساسی در حقوق کیفری و بیان تفاوت های آن با حقوق مدنی پرداخته می شود.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

NEW VIEW TO RES JUDICATS IN CRIMINAL LAW

چکیده [English]

The decision of Court and Public Prosecution in criminal matter has a absolute Res Judicats. The main conditions of Res Judicats (cause, object and person unity) become mooted in criminal law again, but criminal law is differ from civil law in this matter. In civil law, Res Judicats consider according to general conditions but criminal law can not consider upon those conditions. Many cases, specifically in ralations between abettors and accomplices, plurality of crimes and its descriptions necessitate another consideration that differ from civil law and its relativity.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Cause
  • Civil law
  • Conflict of judgments
  • Criminal Law
  • Description
  • Double prosecution
  • Estopple rule
  • object
  • Res Judicats