حقوق بشر و تأثیر آن بر حاکمیت ملی دولت ها

نویسنده

چکیده

حقوق بشر از بارزترین مسائل معاصر به شمار می رود و توانسته است مفهوم سنتی حاکمیت را دگرگون کند تا به تحولاتی که انسان در عرصه ی زندگی در جهان شاهد آن می باشد، پاسخ دهد و مفهوم نسبی از حاکمیت را به اثبات برساند. علی رغم تأکید بند یک ماده 2 منشور ملل متحد بر تساوی حاکمیت دولت ها، ولی به علت تغییر و تحولات جهان نوین و تمرکز آن بر حقوق بشر، حاکمیت دولت ها بعد از جنگ جهانی دوم دستخوش تغییر شده است، حاکمیت دیگر آن فضای بسته گذشته نیست و به عنوان قدرت مطلقه هر دولتی به شمار نمی آید. در این مقاله به بررسی رابطه حاکمیت و حقوق بشر پرداخته شده و سعی شده است به سؤالاتی در این باره پاسخ داده شود از جمله: آیا بین حاکمیت دولت ها و حقوق بشر تعارض وجود دارد؟ آیا حقوق بشر وسیله ای برای مقید کردن یا نقض حاکمیت دولت ها گردیده است؟ و مباحثی دیگر ازاین قبیل، در این مقاله مورد بحث وبررسی قرار گرفته است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

HUMAN RIGHT AND ITS EFFECT ON GOVERNMENT’S NATIONAL SOVEREIGNTY

چکیده [English]

Human rights is included the obvious issues of contemporary age and it could alter the traditional concept of sovereignty in order to respond the changes which mankind is observed in life and prove the relative concept of sovereignty. Despite of paragraph 1 of article 2 of united nation charter about equality of governments sovereignty, for transformation of new world and its centralization on governments’ sovereignty human rights, it has been changed after second world war and sovereignty is not the bounded area of past times and is not included as the absolute power of each government. In this article the relation of sovereignty and human right is studied it is tried to respond questions in this relation such as: is there any opposition between government’s sovereignty and human right? Is human rights a excuse for bounding or contravening of governments sovereignty? And other related issues are studied in this article.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Governments national sovereignty
  • Human right
  • human right opposition or sovereignty
  • Juridical follow
  • Protection instruments
  • Restraining penalties.
  • Sovereignty theories
  • through