چالش های حقوقی دکترین استیفاء حق در نظام حقوق مالکیت فکری

نویسندگان

چکیده

با پذیرش دکترین استیفاء حق، چالش های حقوقی متعاقب آن نیز بروز خواهد کرد زیرا که تاکنون این دکترین نسبت به دنیای محصولات فیزیکی و با لحاظ مفهوم سنتی آن در منع تولید و تکثیر محصولات توسط خریداران و بقای حقوق مالکان فکری تعریف شده است. اما امروزه ظهور دنیای دیجیتال، تمایل مالکان فکری به انعقاد قراردادهایی به غیر از بیع و عدم تعهد بین المللی به اعمال دکترین و... همه چیز را دستخوش تغییر می نماید در این مقاله سعی می شود تاثیر تحولات جدید در اجرای دکترین بررسی شده و چشم اندازی از آینده دکترین به تصویر کشیده شود.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

CHALLENGES OF EXHAUSTION DOCTRINE IN INTELLECTUAL PROPERTY RIGHTS SYSTEM

چکیده [English]

The Exhaustion Doctrine permits a lawful purchaser of IPR item to use or resale & … that item in spite of the monopoly rights set forth in IPR Acts.
The exhaustion of intellectual property rights is currently giving rise to a good number of questions which represent many challenges.
The paper discuses that how exhaustion has been incorporated in legal systems and focuses on the new tension.
The growth of digital technology, has changed the means of disseminating many types of works and, as a result, has undermined this doctrine, This is the question that how The doctrine will applied in digital network .
Also, in many situations in biotechnology, the replication, or "making", of the organism or composition is an essential element in utilization but the doctrine says other things, thus how extensively this Doctrine will be applied in biotechnology.
َDuring the GATT TRIPS negotiations, there was extensive discussion of the exhaustion issue, but governments did not come close to agreeing upon exhaustion rules in WTO.
They instead agreed that each WTO Member would be entitled to adopt its own exhaustion policy.
However, this article analyses the legal challenges that there are in course the exhaustion of rights.

کلیدواژه‌ها [English]

  • biotechnology
  • Digital Space
  • Exhaustion Doctrine
  • Intellectual Property Rights.