کنوانسیون جهانی حق مؤلف

نویسنده

چکیده

معاهده ژنو در مورد حق مؤلف در سال 1952 تأسیس و تنها در ژوئیه 1971 مورد اصلاح قرار گرفت. این معاهده به ابتکار یونسکو و پیگیری یک تعداد از کشورها از جمله مهم ترین آنها ایالات متحده آمریکا و شوروی سابق که دارای اکراه در پیوستن به معاهدة برن بودند منعقد گردید. گذشته از تفاوت های شکلی، ساختار این معاهده مشابه معاهدة برن است. از مهم ترین تفاوت های این معاهده با معاهدة برن، یکی تعیین سطح حمایتی ضعیف تر از آنچه در معاهدة برن مقرر شده و دیگری در زمینة تشریفات است. در این معاهده اصل اعطای حق مؤلف به شرط رعایت برخی تشریفات مطرح است. این معاهده، به معاهدة جهانی معروف است، از آن جهت که انتظار می رفته تمامی کشورهای جهان بدان ملحق شوند. در معاهده حقوق معاهده ای، اصل برابری مؤلف خارجی با مؤلف داخلی، تشریفات و تدابیر به نفع کشورهای در حال توسعه مقرر شده است، اما حق معنوی مؤلف به سکوت برگزار شده است. این معاهده آن توفیقی را که در هنگام وضع آن انتظارش می رفته است، نداشته است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

UNIVERSAL COPY RIGHT CONVENTION

چکیده [English]

The Geneva Convention was first formulated in 1952 and amended in 1971. This convention was initiated by UNESCO and a number of countries including the USA and the fromer soviet union which were seluctant to join the Berne Convention overlooking apparent differences, the basic structure of the two conventions is similar. One difference though is the lower level of protection for the author’s rights in the Geneva Convention in comparison to the Berne Convention. Another difference is that unlike the Berne convention, The principle of the Author?s rights in the Geneva convention is conditional to the acceptance of certain ceremonies.
This convention is renown as the universal convention because it was expected to be joined by all countries. In this convention rconventional rights, the principle of equality of foreign and domestic authors, and ceremonies and policies are all in favour of developing countries, though nothing has been mentioned about the moral rights of the author. In sum,the Geneva Gonvention has not proved to be as successful as it was initialy expected to be.

کلیدواژه‌ها [English]

  • ceremonies
  • Conventional rights
  • Developing Countries
  • Principle of equality of foreign and domestic authors