حق ممتاز دریایی؛ طلب یا وثیقه طلب

نویسنده

دانشگاه سمنان، دکتری حقوق

چکیده

بخش عمده از مطالبات دریایی، مشمول حمایت قانونی ویژه هستند که از زمان ایجاد طلب و با استقرار تبعی حق ممتاز دریایی به نفع طلبکار، محقق می شود. مقررات حقوق ممتاز، ریشه در قوانین و عرف های قدیمی دارد که تدریجا، وارد قوانین ملی شده و به منظور رفع اختلافات این مقررات، چند معاهده بین المللی به منظور یکنواخت سازی قواعد حقوق ممتاز به تصویب رسیده است. حق ممتاز به منظور تضمین استیفای طلب، برای طلبکار، حق تقدم و تعقیب ایجاد می کند. بنابراین از مصادیق حق عینی تبعی (وثیقه عینی) است. در این مقاله، ضمن بررسی دقیق مفهوم و ماهیت حق ممتاز دریایی، دیدگاه قانون دریایی ایران که در برخی از مواد آن، میان مفهوم و ماهیت «طلب دریایی» و «حق ممتاز دریایی» اختلاط شده است، مورد نقد قرار می گیرد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

MARITIME LIEN, CLAIM OR SECURITY OF CLAIM

نویسنده [English]

  • Mohammad Abouata
چکیده [English]

A large number of maritime claims, are entitled to a legal protection that is established at the time of creation of the claim and subsequently, maritime lien in favour of the creditor. National regulations of maritime liens, dates back to ancient laws and customs and In order to removing differences of theses regulations, some international conventions on unification of certain rules relating to maritime liens, have been adopted. Maritime lien, create rights of priority and prosecution for the creditor .so, it is naturally a kind of security or encumbrance. In this research, the concept and nature of maritime lien is studied and meanwhile, we study, critically, Iranian maritime Act which, there is confusion in some of its sections between the concept and nature of (maritime claim) and (maritime lien).

کلیدواژه‌ها [English]

  • claim
  • Lien
  • Maritime lien
  • Privileged claim
  • Right in rem.
  • security