تعلیق اجرای تعهد به واسطه نقض احتمالی در کنوانسیون بیع بین المللی کالا(1980)

نویسنده

دانشگاه آزاد، دکتری حقوق

چکیده

یکی از مهم ترین مسائلی که در قراردادهای بیع بین المللی مطرح می شود امتناع از اجرای تعهد و به تعبیر دیگر تعلیق اجرای تعهد به واسطه نقض قابل پیش بینی است. گاهی یکی از طرفین قرارداد با توجه به اوضاع و احوال حاکم تشخیص می دهد که طرف مقابل در موعد مقرر قادر به انجام تعهد خود نخواهد بود و به همین خاطر اجرای تعهد خود را معلق می کند در این مقاله جهاتی را که یکی از طرفین مطابق کنوانسیون وین می تواند با استناد به آنها از اجرای تعهد امتناع ورزد تا از یک سو، تعلیق اجرای تعهد مطابق کنوانسیون وین موجه تلقی شود و از سوی دیگر اعمال حق تعلیق منجر به سوء استفاده از حق و تضرر طرف مقابل نگردد و همین طور اعمال حق تعلیق در مورد کالای در حال حمل و مدت و چگونگی پایان یافتن حق تعلیق مورد بررسی قرار می گیرد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

SUSPENSION OF PERFORMANCE DUE TO ANTICIPATORY BREACH UNDER THE UN CONVENTION ON CONTRACTS FOR THE INTERNATIONAL SALE OF GOODS (1980)

نویسنده [English]

  • Davood Andarz
چکیده [English]

One of the most important questions in international sale of goods contracts is withholding performance or suspension of performance due to anticipatpry breach.When it becomes clear that one of the parties will not be able to perform his obligation according to the contract in the future, naturally and logically, the other party is entitled to suspend his performance. But the main question which remains is that when and how a party is legally entitled to suspend his performance.In oder to answer this question, in this article I have discussed the grounds of suspension, stoppage in transit, providing assurance and the effect of failure to give notice of suspension. The base of study is UN convention on contracts for the international sale of goods (CISG).

کلیدواژه‌ها [English]

  • Anticipatory Breach
  • Notice of suspension.
  • Providing adequate assurance
  • Right of suspension
  • Stoppage in transit
  • Withholding performance