صلاحیت محاکم در قراردادهای الکترونیک مصرف کننده

نویسنده

دانشگاه تهران، دکتری حقوق

چکیده

یکی از مسایل مهم در قراردادهای الکترونیک به نحوه تعیین دادگاه صالح برای رسیدگی به اختلافات طرفین مربوط می شود. این موضوع در قراردادهای مصرف کننده به دلیل نیاز وی به حمایت قانون گذار اهمیت بیشتر می یابد. در مقاله حاضر ابتدا شروط قراردادی تعیین دادگاه صالح و شرایط و محدودیت های آنها، سپس عوامل ارتباط نوعی مورد استفاده در صورت سکوت طرفین یا بی اعتباری این شروط و نحوه اعمال آنها در فضای سایبر و در نهایت قواعد حاکم بر تعیین دادگاه صالح در قراردادهای مصرف کننده مطالعه خواهد شد.
یکی از مسایل مهم در قراردادهای الکترونیک به نحوه تعیین دادگاه صالح برای رسیدگی به اختلافات طرفین مربوط می شود. این موضوع در قراردادهای مصرف کننده به دلیل نیاز وی به حمایت قانون گذار اهمیت بیشتر می یابد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

DETERMINING THE COMPETENT COURT IN CONSUMER'S INTERNATIONAL E.CONTRACTS

نویسنده [English]

  • Mostafa Bakhtiarvand
چکیده [English]

Determining the competent court in electronic consumer contracts is considered an essential matter in e.commerce law. But it becomes more important when consumer contracts are at issue, because of his/her need to be protected.
In this paper, first come contractual clauses which determine the competenet court and their conditions and restrictions, then are studied the connecting factors that are used to determine such a court in case the parties have failed to make a choice and their relevance in Cyber-space and the last part concerns the exceptional rules of consumer contracts.

Determining the competent court in electronic consumer contracts is considered an essential matter in e.commerce law. But it becomes more important when consumer contracts are at issue, because of his/her need to be protected.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Competenet court
  • Consumer protection
  • Electronic Contract
  • The targeting standard
  • The targeting standard.