دادگاه های مالکیت فکری در کشورهای جنوب شرقی آسیا

نویسندگان

1 دانشگاه تهران، دکتری حقوق

2 دانشگاه تهران، دانشجوی دکتری حقوق

چکیده

لزوم ایجاد دادگاه های مالکیت فکری از جمله مباحث روز مجامع حقوقی است به گونه ای که تاکنون چند کنفرانس بین المللی در این ارتباط برپا شده است. اما روند ایجاد این مراجع در کشورهای جنوب شرقی آسیا محسوس تر است. در حالی که سنگاپور بیشتر به مباحث مالکیت های ادبی و هنری تمایل نشان می دهد در ژاپن و کره مانند بسیاری از کشورهای اروپایی، مالکیت صنعتی از اهمیت بیشتر برخوردار است. این سونامی که مرکز ثقل آن را می توان در کشورهای عضو آ.سه.آن جستجو کرد تنها نسیمی از خود را به ایران آورده است. پیش بینی امکان طرح دعاوی مالکیت صنعتی در مراجع دادگستری در قانون1310 و 1386 با در نظر گرفتن صلاحیت دادگاه های تجاری در رسیدگی به این دعاوی در لایحه آیین دادرسی تجاری تا اندازه ای تکمیل شد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

INTELLECTUAL PROPERTY COURTS IN THE SOUTHERN EAST ASIAN COUNTRIES

نویسندگان [English]

  • Saeed Habiba 1
  • Farzaneh Shakeri 2
چکیده [English]

The necessity of establishing IP courts is one of the most important disputes in legal societies. This attitude has become more crucial among the southern East Asian countries. While Singapore concentrates on copyright issues, Japan and Korea, like European countries, pay more attention to the Industrial Property subjects. Under such circumstances not only judicial courts but also other courts are eligible to make appropriate decisions. In Iran, Bill of Commercial Procedure provides that every IP case should be heard by Commercial Court. However, it does not have any provision about Technical Advisors who are perfect in IP, and this could be considered as a shortcoming.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Copyright
  • Court.
  • Industrial Property
  • Intellectual Property
  • Patent