جایگاه حقوق مالکیت در اندیشه‌ها و مکاتب اقتصادی (با تاکید بر دیدگاه نهادگرایان جدید)

نویسنده

دانشگاه شیراز، دکتری اقتصاد

چکیده

این مقاله به دنبال نشان دادن اهمیت و جایگاه حقوق مالکیت در اندیشه های اقتصاددانان است. بدین منظور دیدگاه برخی از اقتصاددانان کلاسیک مانند لاک، آدام اسمیت، سی، ریکاردو، مالتوس، جان استوارت میل، مارکس، انگلس، مارشال و اقتصاددانان نهادگرای جدید مانند رونالد کوز، هرولد دمستز، داگلاس نورث و هرناندو دوسوتو به طور مبسوط ارائه شده است. از یافته های این مطالعه این است که اقتصاددانان کلاسیک بر اهمیت حقوق مالکیت به عنوان شرط لازم برای رشد و توسعه اقتصادی تاکید کافی نکرده و از آن غفلت ورزیده‌اند. اما از اواسط دهه 1960، اقتصاددانان نهادگرای جدید، حقوق مالکیت را با جزئیات بیشتر مطرح کرده و در واقع به احیای مجدد نقش حقوق مالکیت در فرایند رشد و توسعه اقتصادی پرداختند. از دیدگاه این اقتصاددانان، تعریف روشن از حقوق مالکیت و حفاظت از آن نقش بسیار اساسی در فرایند رشد اقتصادی دارد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

PROPERTY RIGHTS IN ECONOMIC THOUGHTS WITH EMPHASIS ON INSTITUTIONAL SCHOOL

نویسنده [English]

  • Ali Hussein Samadi
چکیده [English]

In this paper, we analysis the concept and importance of property rights in classical and Institutional economic thought schools. In doing so, we analysis the thoughts of Luck, Adam Smith, Say, Ricardo, Malthus, Mill, Marx, Engels, marshal (some classical economists), Coase, Demsetz, North, and DoSoto (some New Institutional Economists). The results of the paper revealed that:
1) Classical economists assumed that, property rights is given. But:
2) New Institutional Economists analysis that, property rights is endogenous.
The results of this paper emphasized on the importance of institutional economics analysis- especially economics of property rights- as a complementary to traditional analysis.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Classical School
  • economic growth
  • Economic growth.
  • New Institutional School
  • Property Rights