انصاف در حل اختلافات سرمایه گذاری خارجی

نویسنده

دانشکده الهیات دانشگاه پیام نور، دکتری حقوق

چکیده

رعایت «انصاف» به عنوان عامل تضمین کننده اجرای عدالت در هر رسیدگی اعم از دادگاهی و برون دادگاهی بایسته است. با وجود این در حل اختلافات سرمایه گذاری خارجی که اجرای عدالت جنبه بین المللی می یابد، اهمیت آن دو چندان می گردد. از آنجا که انصاف به عنوان اصل بنیادین دادرسی در نظام های معتبر حقوقی پذیرفته شده است، شناسایی و اعمال آن در اختلاف سرمایه گذاری خارجی، نوید بخش، رسیدگی عادلانه و موجد امنیت حقوقی خواهد بود؛ امنیتی که جذب سرمایه گذاری خارجی را به دنبال دارد. انصاف با مفهوم برابری مترادف گرفته می شود که تفاوتهای آنها در مقاله حاضر مورد بررسی قرار گرفته، به خاستگاه و منبع آن در حقوق داخلی و بین المللی و جایگاهی که در حل اختلافات سرمایه گذاری خارجی دارد، اشاره می شود.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

EQUITY IN SETTLEMENT OF FOREIGN INVESTMENT DISPUTES

نویسنده [English]

  • Nasser Alidoosti Shahraki
چکیده [English]

Equity in settlement of foreign investment disputes Regard of Equity in judicial and non-judicial settlement of disputes is necessary.
Because of the international area of justice in the foreign investment disputes, the equity is more important in these cases. Study of international review shows the following and predication of the equity in the adjudges.
So that the equity is the basic principle in the grate legal systems, study and apply of it causes to the procedural justice and legal security which achieve foreign investment. Some ones take the equity as similar of equality but there is some differences which will be studied in this text as same as the sources and situation of equity in settlement of foreign investment disputes.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Arbitration.
  • Equity
  • Foreign investment disputes
  • legal security
  • settlement