« لزوم یا عدم لزوم تعیین خلوص مواد مخدر در رسیدگی های کیفری »

نویسندگان

1 دانشگاه کاشان

2 دانشکده علوم انسانی، دانشگاه کاشان

چکیده

یکی از نکات مبهم در حقوق کیفری مواد مخدر، مسأله «لزوم یا عدم لزوم تعیین خلوص مواد مخدر». عده ای عقیده دارند باید هنگام رسیدگی به این دعاوی، درصد خلوص مواد مخدر تعیین شود؛ گروهی دیگر، خلاف این نظر را عمل می کنند و ملاکشان، میزان ماده مخدری است که کشف شده و موضوع جرم است. اهمیت این موضوع در آن است که قانونگذار سیاست سرکوب گرانه ی شدید در قبال این جرایم اتخاذ کرده و آثاری مهم همچون مرگ و حیات بر این اختلاف نظر بار می شود. این مقاله درصدد آن است زوایای مبهم این مسأله را روشن ساخته و نتیجه ای مشخص را بدست دهد تا هم قانونگذار در اصلاح قانون و تبیین مسأله مستندات قوی داشته باشد و هم، قضات بتوانند تصمیمی عادلانه و منطبق با موازین شرعی و قانونی اتخاذ کنند. به نظر می رسد تعیین خلوص با ابتنا بر یک نظام پلکانی لازم باشد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

THE NECESSITY OF DETERMINING PURITY LEVELS OF DRUGS IN JUDGING DRUG ABUSE CASES

نویسندگان [English]

  • Abbas Zara’t 1
  • Magid Safari 2
چکیده [English]

One of the vague issues in relation to cases involving drug abuse is the necessity of determining the purity of drugs. Gaps in related laws have created confusion for judges. Some believe purity levels of drugs used by criminals must be considered in the processing of their cases as well as in their punishment. Since the harsh processing sometimes involves death and life, the controversy is especially significant. This article explores dimensions of the said controversy. The aim is to help legislators and judges in their decision-making informed by law. Based on the present work, determining purity seems to be necessary.

کلیدواژه‌ها [English]

  • .. .
  • Drug Abuse
  • Drug purity
  • Drugs
  • Punishment