تأثیر کارایی بر ساختار حقوق مالکیت فکری

نویسنده

دانشکده حقوق و علوم سیاسی، دانشگاه تهران، دکتری حقوق

چکیده

برغم انتخاب عنوان مالکیت بر نظام حمایتی ویژه حقوق مالکیت فکری، این نظام، تفاوت های ساختاری و ماهوی متعدد با قالب سنتی و شناخته شده حقوق مالکیت دارد. دلیل این تفاوت، عمدتاً ملاحظات اقتصادی متأثر از کارایی توصیفی و سعی در ایجاد تعادل و توازن میان کارایی ایستا و کارایی پویا در تولید و مصرف اطلاعات و دانش های نوین است. از یک سو بر مبنای ملاحظات مربوط به کارایی پویا و با هدف ایجاد انگیزه در افراد برای تولید و افشاء اطلاعات و دانش های نوین، حق انحصاری به خالقان این آثار اعطا می شود و از سوی دیگر، بر مبنای ملاحظات مربوط به کارایی ایستا و با هدف فراهم آوردن امکان دسترسی هر چه گسترده تر مصرف کنندگان به محصولات فکری تولید شده، محدودیت های متعددی بر این حق انحصاری از قبیل مدت زمان حمایت و گستره حمایت وارد شده است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

THE IMPACT OF EFFICIENCY ON THE STRUCTURE OF INTELLECTUAL PROPERTY LAW

نویسنده [English]

  • Tayebeh Saheb
چکیده [English]

Despite the title of intellectual property law, this legal system differs from the classic property law in several aspects, inter alia, the time of protection, the standards for protection, the scope of protection and the enforcement of intellectual property rights. These limitations and differences are largely because of the economic considerations regarding different kinds of positive efficiency -dynamic and static efficiency -which determine the structure of intellectual property law. While the grant of the exclusive right is due to the dynamic efficiency considerations to encourage the creators and innovators, the considerations of statistic efficiency and wide access of consumers to innovations ,cause limitations of this legal system. As a result, the necessity of managing trade-off between incentives – access should be a leading principle of policymakers of intellectual property law in determining the structure of the system and degree of protection, whether on the national, regional or international levels.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Dynamic Efficiency
  • incentive –access.
  • Static Efficiency
  • Technical (Positive) Efficiency
  • Trade-off