وضعیت زوجه نسبت به اموال حاصله در دوران زندگی مشترک

نویسندگان

دانشگاه شهید بهشتی

چکیده

یکی از مشکلات در حوزه قوانین مالی مربوط به زنان، نقص قوانین اعلامی و فقدان قوانین حمایتی در خانواده است. در این میان، زنان خانه دار که به دلیل تقاضای همسر و یا حفظ بنیان خانواده, کار در خارج از منزل را رها کرده و در داخل خانه مشغول می شوند؛ به دلیل عدم دغدغه مندی مردان در پرداخت حقوق مالی ایشان، وضعیتی نابسامان‌تر را تجربه می کنند. به علاوه با توجه به اصل استقلال مالی زوجین در سیستم حقوقی ایران، مردان آنچه را که در طول زندگی مشترک به پشتوانه زندگی آرام و پر رونق مهیا شده بوسیله زن کسب می کنند به نام خود تملک کرده و در صورت انحلال زندگی، زن بهره ای از این بخش از فعالیت های خود نخواهد برد.

کلیدواژه‌ها