شخص مسئول در مسئولیت مدنی ناشی از اعمال مطبوعاتی

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار گروه حقوق خصوصی دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران

2 دکترای حقوق خصوصی دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران

چکیده

گروهی بودن فعالیت­­های مطبوعاتی و مشارکت افراد متعدد در انجام دادن آن موجب شده، هنگامی­که از یک فعالیت مطبوعاتی به شخصی زیان می­رسد، یا سبب بی نظمی و خسارت عمومی می­شود، تعیین عامل زیان، یا فرد مسئول و در فرضی که چند نفر مسئول باشند، تعیین نوع مسئولیت آنها به لحاظ تضامنی و غیر آن دشوار­ باشد. برای تعیین  فرد مسئول، نظریه­های مختلفی در نظام­های حقوقی جهان وجود دارد. قانون مطبوعات ایران در این زمینه مبهم است و این امر موجب اختلاف نظر شده است. در این مقاله به بررسی این موضوع و نقد و تحلیل­ نظریه­های مختلف پرداخته و ثابت خواهیم کرد که در حقوق ایران نظریه مسئولیت جمعی پذیرفته شده است.
 

کلیدواژه‌ها