نویسنده = صفیان، سعید
تعداد مقالات: 1
1. اختلاف آراء در فروش مال الرّهانه

دوره 37، شماره 3، پاییز 1386

پژمان محمدی؛ سعید صفیان