نویسنده = توکلی، محمدمهدی
تعداد مقالات: 2
1. مبانی دینی اصول سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران

دوره 42، شماره 2، تابستان 1391، صفحه 217-232

10.22059/jlq.2012.29898

آیت الله عباسعلی عمید زنجانی؛ محمدمهدی توکلی


2. حقوق بشر اسلامی و کرامت ذاتی انسان در اسلام

دوره 37، شماره 4، زمستان 1386

آیت الله عباسعلی عمید زنجانی؛ محمدمهدی توکلی