نویسنده = حاجی ده آبادی، محمد علی
تعداد مقالات: 1
1. اصلاح مجرمان در سیاست جنایی تقنینی ایران

دوره 39، شماره 3، پاییز 1388

محمد علی حاجی ده آبادی