نویسنده = اسلام، محمد معین
تعداد مقالات: 1
1. رهن اموال فکری

دوره 38، شماره 2، تابستان 1387

عباس کریمی؛ محمد معین اسلام