نویسنده = خدابخشی پالندی، حسن
تعداد مقالات: 1
1. قرار ترک تعقیب موضوع تبصره 1 ماده 177ق.ا.د.ک 1378 و بحث های پیرامون آن

دوره 40، شماره 3، پاییز 1389، صفحه 171-187

ابوالحسن شاکری؛ حسن خدابخشی پالندی