نویسنده = عباسی، عاطفه
تعداد مقالات: 1
1. بار اثبات اختلال های روانی متهم در فرایند دادرسی کیفری

دوره 43، شماره 1، بهار 1392، صفحه 235-250

10.22059/jlq.2013.35289

عاطفه عباسی؛ عباس منصورآبادی