نویسنده = بزرگمهر، امیر عباس
تعداد مقالات: 1
1. تأثیر سن بر شهادت؛ از دید روان‌شناسی و حقوق

دوره 44، شماره 1، بهار 1393، صفحه 87-104

10.22059/jlq.2014.50821

عباس کریمی؛ امیر عباس بزرگمهر