نویسنده = ثمنی، لیلا
تعداد مقالات: 1
1. ضرورت موافقت زوج برای خروج زوجه از کشور

دوره 49، شماره 2، تابستان 1398، صفحه 239-259

10.22059/jlq.2019.269889.1007135

لیلا ثمنی؛ طاهره سادات نعیمی